Awans zgodny z prawem

Zdaniem starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka zatrudnienie Ewy Gajewskiej na stanowisku sekretarza powiatu w drodze awansu zawodowego było zgodne z prawem. Wątpliwości w tej kwestii miał były starosta Janusz Szpak, który przekonywał, że Leńczuk powinien ogłosić konkurs.

W połowie 2019 roku starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk powołał w drodze awansu zawodowego na stanowisko sekretarza powiatu Ewę Gajewską, zatrudnioną w urzędzie. Wcześniej odwołał konkurs, który ogłosił na wolne stanowisko pracy. Na ostatniej sesji radny Janusz Szpak starał się udowodnić, że starosta podjął decyzję niezgodną z prawem, bo powinien powołać sekretarza w drodze konkursu. Powołał się przy tym na orzecznictwo w podobnych sprawach Sądu Najwyższego i stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Starosta Andrzej Leńczuk udzielił właśnie odpowiedzi na interpelację. Stwierdza w niej, że ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza wewnętrzny awans zawodowy, co wynika z ustawowej definicji pojęcia „wolnego stanowiska urzędniczego”.

– Skoro wolnym stanowiskiem urzędniczym, również kierowniczym a więc i sekretarza, jest tylko takie, na które m.in. nie przeniesiono np. w drodze awansu wewnętrznego innego urzędnika, to wynika z tego, że naboru na stanowisko sekretarza nie przeprowadza się, gdy zostało ono obsadzone w drodze awansu wewnętrznego. Innymi słowy, awans na stanowisko sekretarza jest dopuszczalny – wyjaśnił, trzeba przyznać dość zawile, starosta Leńczuk. – Zabronione jest tylko powierzenie pełnienia obowiązków sekretarza – zakończył swój wywód. (s)