Baaardzo słodki konkurs

Wspólnie ze Stowarzyszeniem WeRwA rozpoczynamy konkurs tematyczny poświęcony pszczołom. A skoro będziemy się zajmować pszczołami to przynajmniej część konkursowych nagród powinna być… słodka. Więc będą to wspaniałe zestawy różnych gatunków miodów i inne atrakcyjne przedmioty. Współfinansują je Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” i Fundament Bosch Service. Nagrody rozlosujemy wśród osób, które dostarczą do redakcji komplety czterech kuponów z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi. Odpowiedzi na część pytań nie będzie w naszych artykułach, należy ich poszukać w innych źródłach. Ostatni kupon ukaże się 12 czerwca.
Wszystkie gatunki pszczół żywią się pyłkiem kwiatowym i nektarem. Pyłkiem karmią też swoje larwy. Niejako „przy okazji” zapylają, czyli przenoszą pyłek i umożliwiają roślinom zapłodnienie, a w rezultacie powstanie owocu. To właśnie pszczołowatym i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Według szacunków w naszej szerokości geograficznej rośliny owadopylne stanowią około 78% gatunków. Bez udziału pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony. Ziarna gryki, rzepaku, słonecznika, dyni, owoców w sadach i wielu, wielu innych roślin ludzie otrzymują tylko dzięki temu, że pszczoły pracują na polach, sadach i ogrodach podczas ich kwitnienia. Nie można zapominać też o tym, że pszczoły wytwarzają m. in. miód, wosk i propolis, jednak jak szacują specjaliści owady te w roli zapylaczy przynoszą gospodarce człowieka wielokrotnie więcej korzyści niż jako dostarczycielki wszystkich produktów pszczelich.
Pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza brak któregoś z tych czynników w ekosystemie. Większość kwiatów swoimi rozmiarami i budową przystosowała się do zapylania właśnie przez pszczoły. Pszczoły natomiast przystosowały się do jak najlepszego wykorzystywania zasobów pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia. Możemy to zaobserwować zarówno w naszym europejskim klimacie, jak i w tropikach, gdzie występują pory suche i deszczowe. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji ta harmonijna symbioza stopniowo jest deformowana przez zmiany w środowisku spowodowane obecnością człowieka. W ostatnich latach zmiany te zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu istnieniu pszczół. Jak temu zapobiec napiszemy w następnym artykule.