Bal prawdziwie zasłużonych

22 akcje krwiodawstwa, tyle samo akcji rejestracji dawców szpiku kostnego i 270 litrów oddanej krwi – tak wygląda mijający rok w statystykach Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik. Uroczyście podsumowano go na balu. Impreza była też okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodawców.


Blisko 290 osób bawiło się na balu podsumowującym tegoroczną roczną działalność krwiodawców z Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który działa przy PZL-Świdnik. Jak przyznaje Andrzej Słotwiński, prezes klubu, mijający rok był bardzo udany.
– W 2017 roku zorganizowaliśmy 22 akcje poboru krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Blisko 600 osób oddało 270 litrów krwi, a kilkanaście zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku. Działamy już od 44 lat. W tym czasie pozyskaliśmy blisko 18 770 litrów krwi. Jednak nasza działalność to nie tylko oddawanie krwi. Widzimy potrzebę pomagania tym, którzy są w trudnej sytuacji, a w szczególności dzieciom z domów dziecka. To dla nich od kilkunastu lat organizujemy zbiórkę słodyczy, organizujemy loterie fantowe i inne formy pomocy – mówi A. Słotwiński.
Podczas uroczystości wyróżniono najbardziej zasłużonych krwiodawców. Medale Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odebrali: Mieczysław Dudek (35 litrów oddanej krwi), Piotr Gorzkowski (28 l), Mariusz Koput  (34 l). Za wybitne zasługi w rozwoju Honorowego Krwiodawstwa Kryształowe Serce otrzymali: Stanisław Furmanek (50 l), Antoni Wasąg  (57 l). Odznakę Honorową PCK III stopnia odebrali – Paweł Iwaniuk (28 l), Mirosław Krasa (27 l) i Artur Story  (29 l). Odznakę Zasłużony  Honorowy dawca Krwi I stopnia, po oddaniu 18 l krwi wręczono: Mieczysławowi Dudkowi, Pawłowi Kwitowi, Janowi Mazurkiewiczowi, Grzegorzowi Pilskiemu, Grzegorzowi Rejakowi i Markowi Kieszcze. Odznaki II stopnia, po oddaniu 10 litrów krwi (kobiety) i 12 litrów krwi (mężczyźni) odebrali: Barbara Sołtys, Katarzyna Dorożuk, Grzegorz Bielecki, Mieczysław Dudek, Sebastian Palonka. Odznaki III stopnia (po oddaniu 6 litrów krwi mężczyźni) i 5 i litrów (kobiety) odebrali: Kamila Rejak, Grzegorz Bielecki, Wojciech Bugajski, Paweł Kubera, Sebastian Palonka.
Podczas uroczystości także burmistrz Świdnika Waldemar Jakson wręczył najbardziej zasłużonym krwiodawcom miejskie wyróżnienia. Odznaczenie Amicus Civitatis  odebrali:
Dariusz Chełstowski (45 litrów krwi), Eugeniusz Kurza (44 l), Henryk Połeć (42 l) i Waldemar Ryfka (47 l). W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta Krzyże Bene Merenti   Civitati Świdnik otrzymali: Wiktor Jargiełło (36 l), Piotr Podkański (55 l), Roman Tarkowski (42 l) i Tomasz Taszarek (44 l). Za wybitne zasługi na rzecz propagowania i rozwoju honorowego krwiodawstwa Zarząd Klubu przyznał odznakę „Zasłużony dla Klubu”. Odebrali ją Jerzy Góra (49 l), Leszek Kasak (48 l), Roman Tarkowski (42 l) oraz Ryszard Rudnik (46 l). Statuetkami i dyplomami krwiodawcy odznaczyli także współpracujące z nim świdnickie szkoły: I LO, II LO. PCEZ, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół w Piaskach.
Wręczono także odznaki Zasłużony Pracownik WSK PZL-Świdnik, przyznawane przez zarząd firmy. Uhonorowano nimi Mirosława Krasę i Jana Mazurkiewicza.
– Wszystkie nasze radości i sukcesy nie byłyby możliwe bez pomocy ludzi dobrej woli i sponsorów, którzy nigdy nie odmawiają nam pomocy. Serdecznie im wszystkim dziękujemy. W szczególności podziękowania kierujemy do władz PZL-Świdnik i związków zawodowych naszego zakładu. Dziękujemy także wszystkim firmom i organizacjom, które nas wspierają – mówi A. Słotwiński. (w)