Bałagan na osiedlach

Mieszkańcy osiedli XXX-lecie i Kościuszki zwracają uwagę na poważny problem ze śmieciami. Odpady nie mieszczą się w kontenerach, są porozrzucane i tak jest niemal co weekend. W wielu miejscach przydałyby się kolejne pojemniki…

Śmietniki w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są przeładowane, mimo że zgodnie z harmonogramem Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dwa razy w tygodniu, najczęściej w piątki oraz poniedziałki lub wtorki wywozi odpady zmieszane. W weekendy śmieci jest najwięcej. Do tego stopnia, że wysypują się z kontenerów. Problem ten dotyczy osiedli XXX-lecia i Kościuszki.

– Za mało jest pojemników na odpady zmieszane i biodegradowalne, a te, które stoją, są już stare i dziurawe. Wypadają z nich śmieci, to wszystko śmierdzi, jednym słowem obok śmietnika nie da się przejść – skarży się mieszkanka jednego z bloków przy ul. Wolności. – Za każdym razem jest przeładowany kontener na papier, bo MPGK odbiera go bardzo rzadko. Dookoła pojemnika leżą sterty papieru. Spółdzielnia powinna coś z tym zrobić, gdyż problem jest poważny. W wielu miastach śmietniki są uporządkowane, ładnie ogrodzone, pojemniki są czyste i jest ich tyle, że śmieci z nich nie wypadają – dodaje czytelniczka.

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśnia, że otoczenie każdego miejsca gromadzenia odpadów codziennie jest porządkowane przez przypisanych pracowników gospodarczych, a ich praca jest na bieżąco nadzorowana i weryfikowana przez administratorów obiektów. – Wszystkie sygnały wpływające od mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami traktujemy priorytetowo i na bieżąco reagujemy na zgłoszone problemy – podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes ChSM. – Sprawdziliśmy wskazane miejsca, przy kontenerach był zachowany porządek. Nic nie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

Władze ChSM odnoszą się również do stanu technicznego kontenerów. – Obecnie jest opracowywany kompleksowy program modernizacji miejsc gromadzenia odpadów dla całej spółdzielni. W ramach doraźnych działań na bieżąco jest kontrolowany stan kontenerów dzierżawionych przez ChSM od MPGK oraz ustawionych przez spółkę na terenie spółdzielni na zlecenie miasta. Chodzi o pojemniki na papier, plastik i szkło – tłumaczy prezes Jaszczuk.

Spółdzielnia przyłączyła się do realizowanego przez miasto projektu „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie. – W ramach planowanych działań część kontenerów na terenie ChSM zostanie wymieniona na estetyczne pojemniki półpodziemne. Jeśli to się sprawdzi, będziemy dążyć do tego, by takie pojemniki pojawiły się na terenie całej ChSM – dodaje Ewa Jaszczuk. (s)