Batalia o studnie i głosy

Po raz kolejny zawrzało na linii Andrzej Ćwirta – Mirosław Torbicz. Wszystko przez przygotowany przez radnego projekt uchwały ws. dofinansowania do budowy studni głębinowych. Ten pierwszy twierdził, że uchwała podzieli mieszkańców, drugi, że powinna być wprowadzona już dawno. Obaj panowie w nadchodzących wyborach będą ubiegać się o fotel wójta gminy Wyryki.

Program czwartkowej (30 sierpnia) Rady Gminy Wyryki obejmował głównie kwestie oświatowe, kulturalne i sportowe. Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele ARIMR oraz ODR, którzy omówili zagadnienia związane z rolnictwem. Radni procedowali cztery projekty uchwał – w sprawie zmian w budżecie, o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi włodawskiemu, w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie gminy oraz w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Największą dyskusję wzbudził projekt o dopłatach do budowy studni. Podobną uchwałę Rada Gminy Wyryki, na wniosek Bernarda Błaszczuka, przyjęła już kilka lat temu, jednak została ona uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

Tym razem z projektem takiej uchwały wystąpił klub radnych Wyryckie Perspektywy z radnym Mirosławem Torbiczem na czele. Radny przekonywał, że przygotowany przez niego projekt jest zgodny z obecnie obwiązującą interpretacją przepisów prawa i na pewno nie zostanie uchylony przez RIO. W trakcie dyskusji okazało się jednak, że projekt uchwały nie przystaje do realiów panujących w gminie, o czym mówił m.in. wójt Andrzej Ćwirta. – Jedynie dwie miejscowości – Adampol i Suchawa – nie posiadają gminnego wodociągu, jednak na terenie tych wsi funkcjonują sieci wodociągowe będące własnością innych podmiotów. Tymczasem, zgodnie z zapisami projektu uchwały, istnienie jakiejkolwiek sieci wodociągowej w danej miejscowości bardzo komplikowałoby możliwość wnioskowania o dofinansowanie na budowę studni głębinowej – przekonywał wójt.

-Innym kontrowersyjnym zapisem jest ten pozwalający wnioskować o dofinansowanie jedynie osobom posiadającym budynek mieszkalny na dzień wejścia w życie proponowanej uchwały. W efekcie zniechęcałaby ona do budowy nowych domów w tych miejscowościach, bo ich właściciele nie mogliby liczyć na dofinansowanie do budowy studni, jakie otrzymywaliby ich potencjalni sąsiedzi, którzy domy wybudowali wcześniej. Absurdalność tego zapisu najlepiej obrazuje sytuacja z Adampola, gdzie od kilku lat regularnie to właśnie gmina Wyryki sprzedaje działki budowlane. Jednak zgodnie z zapisami projektu uchwały potencjalnie zainteresowani budową domu na tych działkach nie mogliby skorzystać z dobrodziejstwa dofinansowania – mówił Ćwirta. Nie wszystkim podobał się też zapis mówiący o tym, że wyłączone z możliwości ubiegania się o dotację byłyby budynki wielorodzinne. – Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie nie rozwiązałoby problemu mieszkańców Suchawy i Adampola, a jedynie spowodowało wśród nich podział na tych, którzy mają prawo do dofinansowania i tych, którzy takiego prawa są pozbawieni – podsumował wójt.

– Od początku deklarowałem otwartość do dyskusji i korekt w brzmieniu uchwały – wyjaśnia Mirosław Torbicz. – Wszystkie wnioski, które zostały zaakceptowane przez radcę prawnego, zostały do uchwały wprowadzone. Absolutnie nikogo ona nie wyklucza, jest sprawiedliwa i co najważniejsze ma zachęcić mieszkańców do budowy ujęć, z których będą mogli czerpać czystą wodę pitną. Zupełnie niezrozumiały był dla mnie fakt, że podczas sesji wójt, który jest przecież mieszkańcem Adampola, za wszelką cenę starał się doprowadzić do tego, abym wycofał uchwałę z porządku obrad. Bardzo się cieszę, że ostatecznie udało mi się przekonać wszystkich radnych do konieczności przyjęcia tej uchwały już teraz, ponieważ dzięki temu program wsparcia dla mieszkańców będzie mógł zostać uruchomiony już od początku przyszłego roku – komentuje radny i jeden z kandydatów na wójta gminy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pozostałe projekty przeszły zostały bez tak burzliwej dyskusji. Zaskakujące było tylko to, że kilku radnych przy głosowaniu w sprawie zmian w budżecie dotyczących pozyskania środków zewnętrznych dla OSP, wstrzymała się od głosu. Uchwała o przyznaniu pomocy rzeczowej powiatowi włodawskiemu to kolejny krok w kierunku wspólnej realizacji w przyszłym roku dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy parkingu w Lubieniu oraz chodnika w Zahajkach. (bm)