Będą radzić nad reformą oświatową we Włodawie

16 stycznia odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia Reformy Oświaty. Zarządzenie w sprawie powołania takiego gremium wydał burmistrz Włodawy. 

W skład zespołu wchodzi jedenaście osób. Są wśród nich radni pracujący w Komisji Oświaty i Kultury, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji włodawskiego ratusza, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli.
– Głównym zadaniem stojącym przed członkami tego zespołu jest wypracowanie propozycji dotyczącej ustalenia sieci szkół samorządowych w naszym mieście – wyjaśnia burmistrz Wiesław Muszyński. – Reforma oświaty budzi bardzo wiele emocji, dlatego zaprosiliśmy do rozmów najbardziej zainteresowane osoby i tych, których reforma dotyczy bezpośrednio.
Program reformy oświaty został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji. Po przyjęciu przez parlament pakiet ustaw trafił do prezydenta, który je podpisał. Głównym założeniem reformy jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych podstawówek. Po ich ukończeniu uczniowie będą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących (4 lata), technikach (5 lat) lub szkołach branżowych I (3 lata) i II stopnia (2 lata). (pk)