Będę dobrym uczniem!

Wyjątkową oprawę miała uroczystość ślubowania pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Sawinie, która odbyła się w miniony piątek, 8 listopada.

Pierwszoklasiści, wspólnie z wychowawczynią Mirosławą Grzeszczuk, przygotowali bardzo ciekawą część artystyczną. Po niej dyrektor szkoły Bożena Rusak pasowała pierwszaków, przyjmując w poczet społeczności uczniowskiej. Każdy z pierwszaków ślubował: – Będę dobrym uczniem!

Gratulacje i upominki przekazali nowym kolegom uczniowie z klas I-III a także przedszkolaki. A życzenia przekazali uczniom dyrektor B. Rusak oraz wójt gmin Sawin Dariusz Ćwir. (b)