Nie będzie Dworu i Przyłącza

Gminę Chełm od stycznia 2018 roku dotkną zmiany wprowadzone rozporządzeniem MSWiA o zniesieniu urzędowych nazw niektórych miejscowości. Nieużywane od lat, takie jak „Kątek”, „Stara Wieś”, „Majdanek”, „Pod Górą” czy „Piasek” znikną całkowicie z mapy, a zamiast kolonii będą funkcjonowały wsie. Urzędnicy już szykują uchwałę.

Gmina robi porządki w nazewnictwie swoich miejscowości. Ma to związek z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych w Polsce. Jak zapewniają urzędnicy, wszystko odbywa się za zgodą mieszkańców, którzy na zebraniach wiejskich przystali na likwidację nazw cząstkowych miejscowości.
Wśród nazw przeznaczonych do usunięcia są: Depułtycze osada leśna, Zofiówka (przysiółek Depułtycz Królewskich-Kolonii), Piaski (część wsi Horodyszcze), Janów osada leśna, Józefin k. Nowosiółek, Krzywiczki, Dwór (część wsi Nowe Depułtycze), Podłącze (przysiółek wsi Nowe Depułtycze), Stara Pokrówka i Nowa Pokrówka, Majdanek (część wsi Parypse), Rożdżałów Łanowy, Pod Górą (przysiółek Rożdżałów-Kolonii), Stara Wieś, Brzezinki, Majdan, Nowa Wieś i Pasieka (tereny miejscowości Staw), Stańków osada leśna, Sajczyce osada leśna, Piasek i Podlesie (części Strupina Dużego), Antonin (część wsi Srebrzyszcze), Dwór (część wsi Uher kolonia), Wólka Czułczycka osada leśna, Kątek (część wsi Weremowice), Cegielnia kolonia wsi Zagroda i Kątek część wsi Zagroda, Zarzecze osada leśna, Hołówka część wsi Zarzecze, Sobowice (kolonia wchodząca w skład Zawadówki). Są to dawne tereny w gminie Chełm, które niegdyś figurowały w oficjalnych dokumentach urzędowych. Dziś mało kto wie, gdzie leżą – co najwyżej starsi mieszkańcy wiedzą, że chodzi o nazwę z ich wsi, młodsi w ogóle się nie orientują.
Wszystkie przysiółki i stare części wsi zostaną wchłonięte przez jedną miejscowość. Dla ludzi zmiana ta nie będzie mieć żadnych konsekwencji. Archaiczne nazwy miejscowości nie są przyjęte do ewidencji gruntów i budynków, operatu numeracji porządkowej nieruchomości ani nie występują w sprawach związanych z meldunkami, ubezpieczeniami w ZUS i KRUS.
Zmiany obejmą też przekształcenie rodzaju miejscowości z kolonii na wieś (Henrysin, Janów, Ludwinów, Tytusin, Uher, Wojniaki). Urzędnicy już opracowują wniosek do MSWiA oraz uchwałę o zmianach, którą Rada Gminy Chełm podejmie na najbliższej sesji. (pc)