Będzie kopalnia

Radni pochylili się nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy granicy gminy. Z wnioskiem o to wystąpili właściciele działek, którzy zamierzają prowadzić tam wydobycie m.in. żwiru.

Chodzi o 13 ha przy granicy z gminą Rejowiec, w obrębie Henrysina i Podgórza. Są to, jak mówi wicewójt gminy Chełm Lucjan Piotrowski, grunty prywatne bogate w złoża naturalnych piasków i żwirów.

Jest zapotrzebowanie na kruszywo w dobie kolejnych remontów, więc nic dziwnego, że właściciele terenów chcą uruchomić kopalnię. W tej sprawie złożyli odpowiedni wniosek do gminy. Aby jednak do tego doszło, konieczna była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

– Działalność górnicza, będąca skutkiem przyjęcia planu będzie generowała do budżetu gminy dochody z podatków od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej. Projekt pozyskał pozytywne opinie właściwych instytucji – mówiła na ubiegłotygodniowym posiedzeniu rady gminy Elżbieta Mazurek, główna specjalistka ds. planowania przestrzennego w UG Chełm.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. (pc)