Będzie przedłużenie „Trasy Zielonej”

Inwestycja pozwoli na wybudowanie ok. 1100 m brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ‘80 od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Całkowita wartość inwestycji oszacowana jest na 68,5 mln zł

Lublin otrzyma 65 mln zł z Rządowego Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na  przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 na odcinku do skrzyżowania z ul. Diamentową. Dofinansowanie ma pokryć ponad 90% kosztów całości inwestycji.

– W sytuacji wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią utrzymujemy wysoką stopę inwestycji publicznych, niezbędną do zachowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Program Inwestycji Strategicznych jest przykładem efektywnego zaangażowania sektora finansowego w rynek, którego wynikiem będzie powstanie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia obywateli oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła zeroemisyjnego i gospodarki odpadami – mówił w Lublinie Artur Soboń, wiceminister finansów informując, że na liście projektów, które otrzymają rządowe dofinansowanie znalazł się wniosek miasta na budowę przedłużenia Lubelskiego Lipca ’80.

Zadowolenia z przyznania dotacji umożliwiającej realizację ważnej drogi, której zadaniem będzie przede wszystkim skomunikowanie powstającego Metropolitalnego Dworca Autobusowego, nie krył także włodarz Koziego Grodu.

– Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o wsparcie inwestycji, m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 65 mln umożliwi realizację strategicznego projektu drogowego, jakim jest budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80. Projekt jest przygotowany do realizacji, posiadamy dokumentację techniczną i niezbędne uzgodnienia. Inwestycja stanowi również element rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnicy Za Cukrownią – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Urzędnicy zapowiadają, że jeszcze w czerwcu Zarząd Dróg i Mostów ogłosi postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji, a nowa droga powinna być gotowa już pod koniec przyszłego roku.

W ramach inwestycji powstanie odcinek o długości ok. 1,1 km od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Cukrowniczej. Na całej długości droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ogólnodostępnymi i bus pasem w każdym kierunku. Wzdłuż jezdni pojawią się nowe chodniki, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe i oświetlenie. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej. Bezpieczeństwo ruchu mają zapewnić dwie nowe sygnalizacje świetlne. Drogowcy zaplanowali ich budowę na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i z ul. Cukrowniczą.

Niestety, w tym naborze wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych wsparcia nie otrzymały dwa inne lubelskie projekty: budowa przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową dróg przyległych (wnioskowane dofinansowanie 30 mln zł, wartość całkowita 31,6 mln zł) oraz przebudowa/rozbudowa ul. Raszyńskiej wraz z ulicami przyległymi (wnioskowane dofinansowanie 5 mln zł, wartość całkowita 5,3 mln zł).

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here