Będzie zgoda na nowy termin, będzie ugoda

Od zaakceptowania nowego terminu zakończenia prac budowlanych, tj. 31 października 2021 roku, spółka „Budimex”, generalny wykonawca przebudowy krajowej „Dwunastki” w granicach administracyjnych Chełma, uzależnia podpisanie ugody z miastem. Obie strony przed sądem mają stanąć 5 lutego br. Jeśli wszystko zakończy się po myśli magistrackich urzędników, prace na miejskim odcinku DK 12 w końcu będą mogły ruszyć…

Przedłużenie terminu zakończenia przebudowy krajowej „Dwunastki” w granicach Chełma to niezwykle istotna zmiana dotycząca realizowanego już zamówienia, którego miasto w 2017 roku udzieliło spółce „Budimex”. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna zakończyć się w sierpniu 2020 r. W trakcie prac projektowych wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do listopada, a od kilku miesięcy wykonawca nalega, by przesunąć datę zakończenia wszystkich prac na 30 października 2021. Nie brakuje opinii, że taka zmiana może jednak nieść ze sobą poważne skutki prawne.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do przetargu na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji, podanym terminem ukończenia zadania był koniec sierpnia 2020 r. Według naszych informacji, miasto, choć już jakiś czas temu wystąpiło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, instytucji pośredniczącej w przyznawaniu unijnego dofinansowania, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych, to do końca 2019 r. takiego zezwolenia rzekomo jeszcze nie dostało. Od uzyskania tej zgody „Budimex” uzależnia podpisanie przed sądem ugody z miastem.

Jej projekt, jak już pisaliśmy, obie strony uzgodniły. Wykonawca zrzeknie się z dodatkowych roszczeń opiewających na łączną kwotę blisko 46 mln zł, w tym prawie 12 mln zł kary umownej za odstąpienie od umowy, miasto natomiast zrezygnuje ze swoich wszystkich żądań finansowych na ponad 20 mln zł.

Miasto i „Budimex” osiągnęły też porozumienie w innej sprawie, mianowicie, samorząd udzieli wykonawcy dodatkowego zamówienia za ryczałtowym wynagrodzeniem w wysokości 6 mln zł. Chodzi o przebudowę 470-metrowego odcinka ul. „starej” Okszowskiej, od hipermarketu „Castorama”, pod wiaduktem na al. Przyjaźni, w kierunku stacji paliw „Exoil” wraz z gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją deszczową i siecią telekomunikacyjną oraz rozbudowę kanału technologicznego wraz ze studniami dla potrzeb miejskiego monitoringu. Te roboty nie były możliwe do przewidzenia, gdy miasto ogłaszało przetarg na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji. Ich realizacja okazała się konieczna dopiero w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Znany jest już termin ugody przed sądem, o co na ostatniej w ubiegłym roku komisji budżetu i rozwoju gospodarczego rady miasta pytał radny Mariusz Kowalczuk. Jak poinformowała Ewa Budzyńska-Sawa, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, obie strony ugodę mają podpisać 5 lutego o 14.00. – Gdy sformalizujemy tę kwestię, prace będą mogły ruszyć – dodała. (s)