Bez dodatku uzupełniającego

Miasto Chełm nie wypłaci chełmskim nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego, czyli tzw. uśrednień. Urzędnicy informują, że pedagodzy osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie.


Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mają obowiązek corocznie analizować wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. W razie nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danym roku wypłaca się im tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający, który został wprowadzony w 2008 r. i wynika z Karty Nauczyciela. Samorząd miasta Chełm od początku funkcjonowania tego mechanizmu wygospodarował na ten cel dodatkowe fundusze. Wypłaty tzw. uśrednień za 2022 r. nie będzie.

– W mieście Chełm za 2022 rok brak jest do podziału wyrównań z art. 30 Karty Nauczyciela – na terenie jednostki samorządu terytorialnego nauczyciele osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie – informuje Gabinet Prezydenta Chełma.

Do tematu odniosła się też Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma podczas ostatniej komisji oświaty, kultury i sportu. Stwierdziła wtedy, że miasto „na chwilę obecną” wypłaciło wymaganą dla każdego nauczyciela kwotę „w niektórych momentach z nadwyżką”. (mo)