Bez dotacji na remont kaplicy

Mimo pozytywnie ocenionego projektu zabrakło pieniędzy i miasto nie dostało dotacji na remont byłej kaplicy przy ul. Świętego Mikołaja, zajmowanej przez Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wniosek jest na liście rezerwowej.

W lipcu br. informowaliśmy o tym, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i jest weryfikowany pod względem merytorycznym. Budynek byłej unickiej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja, gdzie mieści się dział Sztuki Ziemi Chełmskiej Muzeum Ziemi Chełmskiej, od dawna wymaga remontu.

Od lat też ta inwestycja nie dochodziła do skutku z powodów finansowych. Dlatego miasto złożyło wniosek o dotację na ten cel. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosił 2 370 179,63 zł, co stanowiło 95 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dzięki dotacji budynek dawnej kaplicy miał przejść kompleksowy remont, zyskać niezbędne wyposażenie, a teren wokół miał być estetycznie zagospodarowany. Ale dotacji nie udało się pozyskać.

– Wniosek Miasta Chełm został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na brak środków finansowych na realizację wszystkich zgłoszonych zadań, znalazł się na liście rezerwowej – informuje Biuro Prasowe UM Chełm. – Miasto Chełm cały czas poszukuje jednak możliwości, by pozyskać dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here