Bez kasy źle

Od miesiąca w Urzędzie Skarbowym w Chełmie nie ma już punktu kasowego, gdzie można było m.in. zapłacić należności podatkowe. Dla niektórych chełmian to utrudnienie i dodatkowe wydatki.

– W punkcie kasowym w Urzędzie Skarbowym w Chełmie systematycznie wpłacałem należności podatkowe z tytułu wynajmu – mówi rozgoryczony mieszkaniec Chełma. – Bez tego punktu muszę te należności opłacać na poczcie lub w banku, ale to oznacza prowizje. Dziesięć czy nawet dwadzieścia złotych to dla mnie dużo. Nie mam dostępu do internetu i nie znam się na przelewach elektronicznych.

Michał Deruś, rzecznik lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej, wyjaśnia, że 28 stycznia 2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zawarła umowę z Pocztą Polską, której przedmiotem jest prowadzenie obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Do tej pory taką obsługę prowadziły w siedzibach skarbówek banki. W okienku kasowym można było zapłacić podatek lub odebrać nadpłatę. Od 15 marca br. punkt kasowy został przeniesiony poza siedzibę skarbówki – do Urzędu Pocztowego przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 41A w Chełmie. Obsługą kasową, prowadzoną pocztą, objęto wyłącznie wypłaty gotówkowe z tytułu nadpłat i zwrotów podatku, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wpłaconych gotówką zabezpieczeń akcyzowych. Wypłaty te nie będą objęte prowizją. Na poczcie czy w banku można nadal zapłacić należności podatkowe, ale opłaty za takie transakcje są regulowane przez instytucje, w których dokonywana jest płatność.

– Bezpośrednią przyczyną zaprzestania obsługi kasowej w budynkach poszczególnych urzędów skarbowych przez wyłonione do tego podmioty zewnętrzne, było spadające z roku na rok zainteresowanie naszych klientów tą formą regulowania zobowiązań podatkowych lub odbieraniem nadpłat podatku, a co za tym idzie stale utrzymujące się znaczne koszty związane z wykonaniem przez podmioty zewnętrzne umów na świadczenie tych usług – informuje rzecznik Deruś. – Z tego powodu zdecydowaliśmy się zaprzestać obsługi kasowej w siedzibie urzędów. Wpisuje się to w nasze działania, w których staramy się zachęcać podatników do załatwiania jak największej ilości spraw online, także wpłat podatku w formie bezgotówkowej z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych przez podatników. Już teraz zdecydowana większość osób reguluje swoje zobowiązania przelewem elektronicznym, a ponad 85 procent zeznań podatkowych trafia do nas w formie elektronicznej. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here