Bez segregowania aż 60 złotych

Rada gminy Ruda-Huta ustaliła nowe stawki opłat za odbiór śmieci. W przypadku tych segregowanych wzrośnie ona z 11 zł do 15 zł miesięcznie od mieszkańca, a tych nieselektywnie składowanych z 22 zł na aż 60 zł.

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, rada gminy Rada-Huta przegłosowała na ostatniej sesji. Nowe przepisy zakładają, że od 2022 r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (w przypadku odpadów segregowanych) wyniesie 15 zł miesięcznie od każdej osoby (dotychczas stawka ta wynosiła 11 zł).

Stawkę od piątego, szóstego i siódmego mieszkańca ustalono na 11 zł (dotychczas 7 zł), a stawkę od ósmego i każdego kolejnego mieszkańca na 9 zł (dotychczas 5 zł). Jeszcze dotkliwiej podwyżkę odczują ci, którzy odpadów segregować nie chcą. W przypadku od pierwszego drugiego, trzeciego i czwartego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, opłata ta wyniesie aż 60 zł miesięcznie od każdej osoby (dotychczas wynosiła 22 zł), od piątego, szóstego i siódmego mieszkańca – 44 zł (dotychczas – 14 zł), a od ósmego i każdego kolejnego mieszkańca – 36 zł (dotychczas 10 zł). Widać wyraźnie, że władze Rudy-Huty chcą przymusić mieszkańców do segregacji śmieci.

Jednocześnie rada ustaliła, że zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyli informację o posiadaniu takiego kompostownika. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here