Bezapelacyjnie Renata Torbicz

W powtórzonym konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie niemal jednogłośnie wygrała Renata Torbicz. Pierwszy konkurs (z sierpnia ub.r.) wojewoda nakazał uchylić i przeprowadzić ponownie z powodu proceduralnych uchybień.

Chętni do objęcia stanowiska dyrektora tego najpopularniejszego włodawskiego przedszkola mogli składać swoje dokumenty do 12 grudnia. Do konkursu przystąpiła tylko jedna kandydatka – Renata Torbicz. Znalazła uznanie w oczach 12-osobowej komisji. Nikt nie był przeciw, troje członków komisji wstrzymało się od głosu, zaś aż 9 było za. Podobno o tak jednoznacznym poparciu tej kandydatury, która wcześniej była nieco kontrowersyjna, zadecydowała jej krótka, ale bardzo pozytywnie rozpoczęta kariera (od września ub.r.) jako p.o. dyrektora tego przedszkola.

Przypomnijmy. 1 września ub.r. zakończyła się 5-letnia kadencja dyrektor Jolanty Darni. Rozpisano konkurs. W Przedszkolu Miejskim nr 1 (obok parku miejskiego) do rywalizacji stanęły Renata Torbicz i Iwona Danielczuk. Komisja konkursowa aż dwukrotnie zanotowała remis (7:7) w głosowaniu. W takim przypadku, zgodnie z przepisami, o wyborze kandydata decyduje organ prowadzący, czyli w tym wypadku burmistrz Włodawy.

Wiesław Muszyński zdecydował o wyborze R. Torbicz. Jednak niektórzy członkowie komisji konkursowej dopatrzyli się w procedurze uchybień formalnych i zaskarżyli wyniki do wojewody. Ten uznał argumenty skarżących i nakazał powtórzenie konkursu. Konkurs powtórzony wygrała R. Torbicz jako jedyna już kandydatka. (pk)