Bezpiecznie przez Latyczów i Wał

W listopadzie zakończono kolejną inwestycję drogową w powiecie krasnostawskim. Tym razem była to kompleksowa przebudowa drogi Krasnystaw – Latyczów – Wał wraz z dwoma mostami.

Całkowita długość remontowanego odcinka wyniosła nieco ponad 7 km i obejmowała drogę na terenie gminy Izbica (3,2 km) oraz miasta i gminy Krasnystaw (odpowiednio 1,59 km i 3 km). Zakres robót obejmował m.in. wzmocnienie i profilowanie istniejących jezdni, wykonanie koniecznych poszerzeń, poboczy gruntowych o szerokości 1 metra, przebudowę wjazdów indywidualnych i publicznych, renowację systemu odwodnienia drogi. Zakres działań obejmował także chodnik o długości ponad 200 m przy ul. Borowej.

W realizacji inwestycji wykorzystano środki zewnętrzne pochodzące z programu ,,Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Generalnym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Z kolei za przebudowę dwóch mostów drogowych w ciągu opisywanej drogi odpowiedzialne było konsorcjum Mosty Zamość z siedzibą w Sitańcu i Zakład Budowy i Remontu Mostów z siedzibą w Sitańcu. Termin zakończenia prac wytyczono na 30 listopada.

Całkowita wartość robót wyniosła około 10,5 mln zł. Wkład poszczególnych samorządów przedstawia się następująco: gmina Izbica: ok. 1 mln zł, gmina Krasnystaw ok. 1 mln zł, miasto Krasnystaw – 406 tys. zł, starostwo powiatowe – 2,5 mln zł, ze wspomnianego programu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” pozyskano ponad 5 mln zł. (k)