Bezpłatne badania

MSP ZOZ w Chełmie rozpoczyna kolejną edycję programów profilaktycznych przeznaczonych dla chełmian. Programów jest pięć i są finansowane z budżetu miasta.

W ramach programu profilaktyki gruźlicy i raka płuc przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny oraz wykonane zdjęcie rtg klatki piersiowej AP wraz z opisem. Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Chełma powyżej 18. roku życia. Bezpłatne badania – wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego – będą wykonywane w pracowni rtg w przychodni przy ul Wołyńskiej 11 w godzinach 8.00 – 17.00.

Program profilaktyki raka piersi to badanie palpacyjne, nauka samobadania piersi oraz – w przypadku wystąpienia wskazań – wykonanie badania usg piersi. Programem będą objęte kobiety w wieku 16 – 50 lat z tym, że badanie ultrasonograficzne jest przeznaczone dla kobiet w wieku 16 – 45 lat. Badania wykonywane będą w dni powszednie od 10.00 do 16.00 w przychodni przy ulicy Wołyńskiej.

Program profilaktyki osteoporozy obejmuje wywiad z rozpoznaniem czynników zagrożenia chorobą oraz badanie stopnia gęstości kośćca i określanie stopnia SOS oraz wskaźników T-score i Z-score. Program jest adresowany do mieszkańców miasta od 35 – go roku życia. Badania będą wykonywane w przychodni przy ul. Wołyńskiej w poniedziałek (8.00 – 12.30) i wtorek (13.00 – 17.00). W pozostałe dni tygodnia badania mają być wykonywane w zakładach pracy oraz w urzędach i instytucjach w Chełmie.

Program profilaktyki chorób układu krążenia zakłada przeprowadzenie pomiaru poziomu ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru poziomu glukozy i poziomu cholesterolu we krwi (na czczo – metodą paskową) oraz określenie masy ciała metodą BMI i pomiar procentowego poziomu tkanki tłuszczowej. Badania będą prowadzone w przychodniach przy ul. Wołyńskiej 11 oraz przy ul. Połanieckiej 11 w godz. 7.00 – 9.00. Program jest adresowany do osób powyżej 20 roku życia.

Program ochrony dzieci przed inwazyjną chorobą pneumokokową przeznaczony jest dla dzieci z Chełma, urodzonych w roku 2016 (dotychczas nie szczepionych przeciw pneumokokom). Dzieci zaopcjowane do lekarzy MSP ZOZ będą miały wykonane szczepienie w miejscu, w którym świadczeń udziela lekarz do którego zaopcjowane jest dziecko, natomiast te zaopcjowane do lekarzy z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej będą szczepione w w przychodni przy ulicy Połanieckiej 11.

UWAGA! Bezpłatne badania prowadzi także szpital w Chełmie – szczegóły na str. 19. (opr. mo)