Bieg po urząd

Nietypową kampanię wyborczą rozpoczął Andrzej Rabczewski, ubiegający się o urząd wójta gminy Włodawa. Kandydat, by zdobyć zaufanie wyborców w miniony weekend, 6 i 7 października, obiegł całą gminę, odwiedzając wszystkie sołectwa. W dwa dni pokonał prawie 90 kilometrów.

– Chciałem zrobić coś innego niż wszyscy pozostali kandydaci. Stąd pomysł na bieg od sołectwa do sołectwa – mówi Andrzej Rabczewski kandydat na wójta gminy Włodawa. – Myślą przewodnią tego biegu było hasło „urzędnik dla mieszkańców”. W ten sposób wskazuję kierunki dobrej współpracy obywatel – urząd, to podstawa samorządności i demokracji.

Jest to świetna formuła łącząca promocję zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i możliwość spotkania się z mieszkańcami na ich terenie. Na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody rodzi się możliwość porozmawiania o kierunkach rozwoju gminy i problemach lokalnych. Ta forma to wyraźny sygnał z mojej strony do otwartości na dialog z mieszkańcami.

Pracując nad tym projektem zrodził się pomysł, że jeśli mieszkańcy obdarzą mnie mandatem zaufania, to w każdą pierwszą sobotę i niedzielę października będę spotykał się z mieszkańcami w takiej formule. Wierzę, że ten bieg będzie nas łączył. Będziemy silną społecznością, a promocja tego biegu może uczynić go biegiem masowym, słynnym na całą Polskę. To byłby sukces. (pk)