Biznesowe obrady

(20 kwietnia) W ratuszu miejskim odbyło się spotkanie Włodawskiej Rady Biznesu, powołanej przez burmistrza, jako organ opiniodawczo-doradczy. Podczas spotkania dzielono się m.in. pomysłami dotyczącymi stworzenia lokalnej marki własnej oraz włodawskiego produktu regionalnego.

– Do udziału we Włodawskiej Radzie Biznesu zaprosiliśmy przedsiębiorców reprezentujących różne branże – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – W pracach rady mogą uczestniczyć również inne osoby, które mają ciekawe pomysły na rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście.
W trakcie spotkania Muszyński omówił postęp prac zmierzających do wytyczenia w mieście nowych terenów inwestycyjnych i włączenia ich od specjalnej podstrefy ekonomicznej. Dzięki zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miasta możliwe będzie przekształcenie około 20 ha obecnych terenów rolnych na tereny inwestycyjne. Aby inwestorzy mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą inwestycyjną miasta powstanie strona internetowa Invest in Włodawa, na której dostępne będą szczegółowe informacje na ten temat. Korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy posiadający działki na terenie miasta, które chcieliby zaoferować inwestorom. Taka baza będzie pomocna, gdy pojawi się inwestor, któremu tereny miejskie nie będą odpowiadały, a spodoba się teren, bądź nieruchomość należąca do osoby prywatnej lub przedsiębiorcy. Inwestycyjna prezentacja miasta pojawi się również na portalu Invest Lubelskie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Podczas spotkania rozmawiano również o przyszłości terenów miejskich m.in. terenu po tartaku oraz o korzyściach płynących z rozwoju współpracy transgranicznej. Ustalono także, iż Włodawska Rada Biznesu będzie zbierać się nie rzadziej niż raz na kwartał – kolejne spotkanie zaplanowano w maju. Spotkania przedsiębiorców z władzami miasta mają służyć wdrażaniu dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości we Włodawie. (a)