Bloki zamiast hali

Jeszcze tylko do 28 lutego można wnosić uwagi do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy ulic Jutrzenki i Różanej. Miasto chce zmienić wygląd tego terenu – zamiast metalowego „szkieletora” mają być bloki i zieleń.


Wysoka, metalowa konstrukcja to spadek po PRL– u. W tym miejscu miała powstać w 1983 hala sportowa. Minęło już ponad 30 lat, a budowa nie ruszyła. Nadzieja na zmianę pojawiła się w 1998 roku, kiedy obiektem zainteresowała się włoska spółka Idea-Italia. Niestety, Włosi nic na tym terenie nie wykonali, więc po latach sądowego sporu miasto odzyskało ponownie działkę. O grunty upomnieli się byli właściciele, wywłaszczeni w PRL pod budowlę osiedla Ruta. Jeśli na tym terenie nie powstałoby osiedle właścicielom, należałby się im zwrot terenu lub odszkodowanie. Teraz szkielet ma zostać rozebrany a teren zostanie zabudowany przez deweloperów. Na miejscu ma jednak pozostać sporo zieleni.

Obawy przed budową

Mieszkańcy dzielnicy Czuby obawiają się powtórzenia sytuacji z powstałym nie tak dano osiedlem „Wiśniowy Sad”, które na osiedlu Ruta zablokowało ruch w okolicach ulic Dziewanny i Różanej i pozbawiło mieszkańców miejsc parkingowych. Miejsca do zaparkowania udało się częściowo pozyskać dopiero w wyniku przeprowadzonego na jesieni 2017 remontu ulic Różanej. W ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego wykonano jej nową nawierzchnię, wyremontowano chodniki i zatoki parkingowe (koszt: 1 198 404,00 zł). Przy okazji na tej ulicy zmieniono organizację ruchu wprowadzając ruch jednokierunkowy. Jak podkreślają okoliczni mieszkańcy, bloki przy Jutrzenki powinny mieć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych i uwzględniać potrzeby istniejącego już osiedla.

Drugie wyłożenie planu

Zgodnie z nowym projektem zagospodarowania w rejonie ulic Jutrzenki i Różanej zieleń ma zająć teren położony blisko wąwozu, wzdłuż ulicy Różanej. Naturalne wyniesienie terenu w tej okolicy ma być zachowane. Zabudowa ma zająć nie więcej niż 40 procent działki i mieścić się bliżej ulicy Jutrzenki. Najwyższe bloki (do 26 metrów) znajdą się na terenie obecnego parkingu przy Jutrzenki. Od strony ulicy Różanej bloki mają mieć nie więcej niż 18 metrów wysokości. Na ich parterach mogą mieścić się lokale usługowe. Na osiedlu mają być też place zabaw dla dzieci o powierzchni minimum 100 metrów kwadratowych. Deweloperzy powinni też zadbać o miejsca parkingowe: nie mniej niż 1, 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny o powierzchni poniżej 50 metrów kwadratowych, nie mniej niż 1, 4 na lokal do 70 mkw. i nie mniej niż 1, 7 na lokal powyżej 70 mkw. Po jednym miejscu parkingowym powinno też przypaść na lokal usługowy na 50 mkw. jego powierzchni. Dojazd do bloków położonych na terenie po metalowym szkielecie ma zapewnić nowa droga. Zaplanowana jest wzdłuż ulicy Jutrzenki, w głębi osiedla w kierunku ulicy Różanej. Pojawić się też mają nowe chodniki, m.in. w pobliżu Ośrodka Opiekuńczego Stowarzyszenia SOS Wioska Dziecięca przy Jutrzenki.
Elewacje i dachy nowych bloków mają mieć stonowane kolory. Istniejące na tym terenie drzewa mają być zachowane, a szczególnie cenne chronione przed wycinką (lipy, klony, jesiony czereśnia i wierzby). W planie zapisano również konieczność nowych nasadzeń. Wszelkie uwagi można jeszcze zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu. Projekt zmiany planu w wersji papierowej udostępniony jest do 14 lutego 2018 r. (w godzinach od 8.00 do 15.00) oraz dodatkowo w dniu 22 stycznia 2018 r. (od 8.00 do 17.00) w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14, XI piętro, pokój nr 1111 oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce „Planowanie przestrzenne”. Emilia Kalwińska

Rada Dzielnicy Czuby Północne przy okazji wyłożenia planu zagospodarowania Jutrzenki i Różanej miała nadzieję na przebudowę ulicy Jutrzenki, która na wysokości przychodni i budynku SOS Wioski Dziecięce skręca pod ostrym katem, utrudniając kierowcom jadącym od strony Filaretów widoczność. Osiedlowa uliczka jest też popularnym skrótem do ulicy Armii Krajowej. – Ten odcinek powinien zostać wyrównany, przy okazji zmiany zagospodarowania na tym terenie i budowy nowych bloków – zaznacza Mieczysław Biszkot, przewodniczący zarządu dzielnicy Czuby Północne. Rada dzielnicy tylko w ubiegłym roku przeznaczyła środki celem zmniejszenia prędkości na Jutrzenki przez budowę progów i wyniesionych przejść dla pieszych, a sprawa wyprofilowania niebezpiecznego zakrętu na tej ulicy wielokrotnie trafiała do dzielnicowych wniosków do budżetu.