Bolączki Sławina

Na zniszczone ulice, połamane chodniki, zepsute latarnie, samowolę parkingową i brak reakcji urzędników na zgłaszane przez nich problemy narzekają mieszkańcy Sławina, w imieniu których interpelację do prezydenta Lublina złożył radny Stanisław Brzozowski. Odpowiedź, którą otrzymał z Ratusza przynajmniej częściowo powinna zadowolić i jego i mieszkańców dzielnicy.

W swoim wystąpieniu radny wskazał m.in. na konieczność natychmiastowej naprawy zapadniętej nawierzchni z kostki przy studzience na rogu ul. Limbowej i ul. Kasztelańskiej, kolein w jezdni na wysokości bloku nr 29 przy ul. Kasztelańskiej oraz siedmiu niedziałających latarni wzdłuż ul. Relaksowej (od skrzyżowania z ul. Poligonową). Problemem jest również zniszczony chodnik przy ogrodzie botanicznym na ul. Sławinkowskiej, gdzie wiele płyt pozapadało się i popękało pod ciężarem wjeżdżających na chodnik samochodów.

Dodatkowo, radny prosi o rozważenie kwestii zmiany organizacji ruchu na ul. Altanowej. – Chodzi o odcinek biegnący w kierunku ulicy Tarasowej przy Stokrotce. Ponieważ jest to ulica osiedlowa, to trudno zdyscyplinować kierowców, żeby prawidłowo parkowali. Często się zdarza, że parkują pod Żabką, czyli u wylotu ulicy Altanowej do Tarasowej, co stwarza potencjalne niebezpieczeństwo przy wyjeździe w ulicę Tarasową – wskazuje Stanisław Brzozowski, prosząc o szybką interwencję i dodając, że mieszkańcy poskarżyli się mu również, że kierowane przez nich i radę dzielnicy do ZDiM pisma w tych sprawach pozostawały dotąd bez odpowiedzi.

Interpelacja radnego bez odzewu nie została. W imieniu prezydenta odpowiedzi udzielił mu sekretarz miasta, Andrzej Wojewódzki i co ważne w dużej mierze była ona pozytywna. Jak zapewnił sekretarz Wojewódzki miasto zaraz po otrzymaniu zgłoszenia naprawiło niedziałające latarnie i niezwłocznie zleci naprawę zapadniętej kostki przy studzience i chodnika przy ogrodzie botanicznym. – ZDiM przeprowadzi również wizję lokalną na ul. Kasztelańskiej, lecz ze względu na ograniczone możliwości finansowe możliwe w tym momencie jest jedynie dokonywanie napraw cząstkowych polegających na uzupełnianiu ubytków na najbardziej zdegradowanych fragmentach drogi, zagrażających bezpieczeństwu ruchu – czytamy dalej w odpowiedzi.

Sekretarz poinformował również, że w przypadku ul. Altanowej Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością przeprowadził tam inspekcję, by sprawdzić, czy kierowcy faktycznie nieprawidłowo parkują swoje samochody. – Ul. Altanowa jest drogą wewnętrzną, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania, ale przez to, że droga ta nie jest oznakowana jako strefa ruchu, służby mundurowe mają problem z dyscyplinowaniem kierujących, którzy nie stosują się do istniejącego oznakowania – przedstawia wnioski z przeprowadzonych oględzin Andrzej Wojewódzki i zapewnia, że urzędnicy już mają plan jak to zmienić. – By umożliwić służbom karanie osób niestosujących się do przepisów Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością przygotuje projekt zmian stałej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie na ul. Altanowej strefy ruchu. Po jego pozytywnej ocenie wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie możliwe będzie jego zatwierdzenie oraz wprowadzenie w terenie nowej organizacji ruchu – wyjaśnia. Mieszkańcom pozostaje więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here