Bóle stawów mniej groźne?

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jako jeden z dziesięciu podmiotów leczniczych w Polsce rozpoczął realizację projektu profilaktyczno-badawczego z zakresu wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).


Łącznie na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 17 mln złotych. W samym województwie lubelskim prawie 2500 pacjentów będzie mogło skorzystać z szybkiej ścieżki diagnostycznej, co umożliwi powstrzymanie choroby we wczesnym stadium.

Ciężko pokonać reumatyzm

Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęstszą zapalną chorobą reumatyczną w naszym kraju, zaś opóźnienia diagnostyczne w RZS w Polsce są najdłuższe w Europie, dlatego też projekt ma na celu wczesne wykrycie choroby u osób w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zmniejszenie opóźnień diagnostycznych, a także szybszy powrót do aktywności zawodowej chorych na RZS. Będzie to możliwe poprzez testowanie i wdrożenie do praktyki szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej wykrywania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów w oparciu o współpracę z lekarzami rodzinnymi z województwa lubelskiego oraz utworzony przy SPSK nr 4 Ośrodek Wczesnej Diagnostyki.
Założeniem projektu jest postawienie diagnozy oraz włączenie skutecznego leczenia przez specjalistę reumatologa w okresie do 6 tygodni od pojawienia się pacjenta uskarżającego się na dolegliwości reumatyczne (mogące sugerować RZS) w przychodni lekarza rodzinnego. W tym czasie pacjent jest diagnozowany przez swojego lekarza z wykorzystaniem kwestionariuszy przesiewowych, badań laboratoryjnych, testów uciskowych, a w momencie podejrzenia RZS – przekierowywany do specjalisty reumatologa do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w Lublinie. Wizyta u specjalisty powinna się odbyć w terminie do dwóch tygodni od wystawienia skierowania przez lekarza rodzinnego. Na tym etapie diagnostykę pacjenta przejmuje reumatolog, który wykonuje dalsze badania, w tym laboratoryjne i obrazowe w celu potwierdzenia lub wykluczenia schorzenia. W przeciągu 6 tygodni pacjent ma prawo do 4 wizyt diagnostycznych: 2 w przychodni lekarza rodzinnego i 2 u reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki.

Wspólnie z rodzinnymi

Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają lekarze rodzinni, których zadaniem jest prowadzenie badań przesiewowych w swoich przychodniach wśród swoich pacjentów w pierwszym etapie realizacji projektu. Dlatego też do współpracy przy projekcie szpital zaprosił placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wyłonione w drodze konkursu ofert. W projekcie zaplanowano działania edukacyjne dla personelu medycznego, które pozwolą lekarzom na skuteczne korzystanie z narzędzi przesiewowych, by móc wykryć chorobę we wczesnym stadium. W tym celu przeszkolonych zostanie 160 lekarzy i 140 pielęgniarek zatrudnionych w POZ z zakresu aspektów RZS i diagnostyki schorzenia. Dla lekarzy przewidziano także szkolenia e-learningowe.
– Wsparciem działań edukacyjnych będą opracowane narzędzia informatyczne, takie jak platforma współpracy, służąca sprawnej wymianie informacji pomiędzy zespołem medycyny rodzinnej a specjalistami z zakresu RZS. Będzie to portal uwzględniający możliwość konsultacji i dyskusji lekarzy uczestniczących w projekcie, harmonogram wizyt pacjentów wraz z informacjami zwrotnymi o wynikach ich badań, zalecenia dotyczące dalszego postępowania Ponadto odbędą się działania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi w postaci spotkań grupowych nt. zdrowego trybu życia, samozarządzania w chorobie, radzenia sobie ze stresem, poszerzone o wsparcie psychologiczne i doradcze – tłumaczy Katarzyna Bublewicz-Guzy z SPSK nr 4. TAK