Bon szkoleniowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER).

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, finansowane są koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń,
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
  • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości uzależnionej od czasu trwania szkolenia (maksymalnie do 200 zł.),
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

O bon szkoleniowy w ramach PO WER mogą starać się osoby młode w wieku 18-29 lat
bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu lub innym szkoleniu.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zameldowania lub pobytu powiatowym urzędzie pracy/Miejskim Urzędzie Pracy
w Lublinie.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy/ Miejskiego Urzędu Pracy lub stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here