W Boniewie powstanie targowisko

Boniewo w gminie Fajsławice ma stać się miejscem, w którym promowane będą lokalne produkty. W oparciu o budynek po byłej szkole władze gminy chcą tu wybudować targowisko z prawdziwego zdarzenia.

Tydzień temu gmina Fajsławice ogłosiła, że przystępuje do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”. Przedsięwzięcie ma być sfinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej ma na celu utworzenie obiektu służącego promocji lokalnych produktów z gminy Fajsławice, promowaniu naszej gminy oraz jej największych walorów, jakimi jest produkcja rolnicza i gospodarcza – informuje Tadeusz Chruściel, wójt Fajsławic. Produkt lokalny to wyrób lub usługa produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Władze Fajsławic liczą na to, że promocja takich produktów przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewni pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. – Dzięki utworzeniu targowiska lokalnego w naszej gminie poprawi się poziom identyfikacji obszaru gminy Fajsławice, a dzięki temu wzrośnie zainteresowanie naszym regionem, co będzie miało wpływ na rozwój turystyki wiejskiej, wzrost liczby konsumentów i rolników wytwarzających produkty żywnościowe, a co za tym idzie pojawienie się w przyszłości wielu nowych miejsc pracy dla osób szukających zatrudnienia – mówi wójt.
Inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 477 położonej w Boniewie i w jej ramach zostanie przebudowany budynek po byłej szkole oraz zostanie zagospodarowany plac boiska obok szkoły. W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie całorocznego targowiska o powierzchni ok. 890 m kw., część zadaszona wyniesie 454 m kw. Powstanie siedem wiat targowych i pięć domków handlowych. Budynek szkoły zostanie przebudowany i przystosowany na cele promocji lokalnych produktów. W ramach prac zaplanowano wykonanie: dobudowy tarasu niezadaszonego do budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie ścianek w pomieszczeniu na sanitariaty, przebudowę budynku wewnątrz, budowę węzłów sanitarnych, podłóg i schodów oraz docieplenie budynku. (kg)