Borelioza niczym epidemia

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 28 czerwca odbyła się konferencja poświęcona narastającemu zjawisku zachorowań na boreliozę.


Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na terenie województwa lubelskiego liczba osób z potwierdzoną boreliozą w roku 2015 wynosiła 1094, a zapadalność – 50,9 na 100 tys. osób. Natomiast w roku 2016 liczba odnotowanych zachorowań wzrosła i wynosiła 1906, a zapadalność na tę chorobę mieściła się w granicach 88,9 na 100 tys. osób. Niestety, część osób, które zachorowały, nie zgłosiła się do lekarza, więc dane obejmują tylko przypadki zdiagnozowane. Drugą najczęściej spotykaną w Polsce chorobą, której nosicielami są kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu, jego początkowe objawy przypominać mogą grypę. Aby dobrze rozpoznać tę chorobę, potrzebne są badania laboratoryjne. Według danych lubelskiego sanepidu terenami zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe w Polsce są województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie i małopolskie, ale z roku na rok obserwuje się wzrost populacji zakażonych kleszczy na obszarze całego kraju. Swoje „ofiary” kleszcze rozpoznają po zapachu, ciepłocie ciała i wydychanym dwutlenku węgla. Przyjemnym zapachem jest dla nich kwas masłowy wydzielany podczas nadmiernego pocenia się. (EM.K.)