Bracia kurkowi świętowali po raz czwarty

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Lubelskie Bractwo Kurkowe Św. Jana Kantego były organizatorami uroczystej IV instalacji Lubelskich Braci Kurkowych i Inwestytury Kawalerów Lubelskich – Rycerzy Św. Jana Kantego.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w lubelskiej archikatedrze dla uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski, pamięci gen. Władysława Andersa i ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego połączona z dokonanym przez ks. bp. seniora Ryszarda Karpińskiego aktem inwestytury (włączenia) nowych braci w poczet Lubelskiego Bractwa Kurkowego.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz ulicami miasta na Zamek Lubelski z udziałem odzianych w staropolskie kontusze braci kurkowych, lubelskich grup rekonstrukcyjnych i paramilitarnych, pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej. Po drodze uczestnicy złożyli wieńce pod tablicą przywódcy lubelskiej Solidarności śp. Stanisława Węglarza, pod Krzyżem Sybiraków, przy pomniku zaporczyków na Placu Zamkowym i pod tablicami patriotycznymi na Zamku Lubelskiego. W tym też miejscu odbył się apel pamięci obrońców Lublina i chwały oręża polskiego, po czym w salach zamku uroczyście podpisano deklarację środowisk lubelskich na rzecz obronności.


Lubelskie Bractwo Kurkowe, nawiązujące tradycjami do powstających w średniowieczu bractw kurkowych, tworzonych przez miejskich rzemieślników dla obrony miast, reaktywowane zostało w 2013 roku. Dziś liczy już kilkunastu członków. Zwierzchnikiem LBK jest Kazimierz Gajek.
Marek Rybołowicz