Brawo ósmoklasiści!

W ubiegły piątek, 31 lipca, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadli młodzi lublinianie i świdniczanie? Znacznie lepiej niż ich koledzy z województwa, czy kraju.


Tegoroczny egzamin ósmoklasisty był wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że odbył się dwa miesiące później niż zazwyczaj i obowiązywały podczas niego zasady reżimu sanitarnego, ale przede wszystkim z powodu zamknięcia w połowie marca szkół i konieczności przygotowywania się do niego przez uczniów nie na normalnych lekcjach, ale online. Młodzież przez trzy dni, rozpoczynając od 16 czerwca, pisała kolejno egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Najwięcej uczniów, bo aż 95,93 proc., tradycyjnie wybrało język angielski, 3,63 proc. język niemiecki, 0,38 proc rosyjski, a 0,06 proc. pozostałe języki.

Wyniki egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała w ubiegły piątek, 31 lipca. Tego dnia młodzież odbierała też zaświadczenia o wynikach w szkole. Jednak kiedy w piątek, wczesnym popołudniem, kiedy pytaliśmy dyrektorów o średnie wyniki kierowanych przez nich placówek, usłyszeliśmy, że na razie dysponują jedynie indywidualnymi wynikami uczniów i nie mają ogólnych zestawień.

– Myślę, że najpóźniej w poniedziałek powinny zostać opublikowane – mówi Piotr Bogusz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku. – Patrząc na poszczególne wyniki mogę powiedzieć, że są pojedyncze osoby, którym egzamin „nie poszedł” z jednego lub dwóch przedmiotów, ale byłem zaskoczony, że matematyka wypadała dość dobrze nawet humanistom. Ale to spojrzenie na wyniki poprzez pryzmat poszczególnych uczniów, nie ogólne.

CKE i OKE w Krakowie opublikowały za to średnie wyniki w rozbiciu na poszczególne województwa, miasta i powiaty. Lubelscy i świdniccy ósmoklasiści na tle swoich rówieśników z kraju i województwa wypadli bardzo dobrze. O ile średnia ogólnopolska w przypadku języka polskiego wyniosła 59 proc., matematyki – 46 proc., angielskiego – 54 proc., a w województwie odpowiednio: 60,08 proc., 46,21 proc., 52,01 proc., to w Lublinie: 65,71 proc., 54,92 proc., 66,08 proc, w Świdniku: 67,42 proc., 55,66 proc, 68,28 proc., a w powiecie świdnickim 62,42 proc., 50,93 proc., 59,75 proc.

Egzamin ósmoklasisty odbył się w tym roku po raz dugi. Jest konsekwencją wprowadzonej przez rząd PiS reformy oświaty, zakładającej powrót do ośmioklasowych podstawówek i likwidacji gimnazjów. Egzaminu nie da się oblać, ale jego wyniki bierze się pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. (w)