Budżet Chełma z deficytem

Rekordowe dochody i wydatki. W najbliższą środę 20 stycznia br. rada miasta zajmie się budżetem Chełma na 2021 rok. Po raz drugi z rzędu najważniejszy dla funkcjonowania miasta dokument jest uchwalany w styczniu, a nie w grudniu, tak jak to robi większość samorządów.


Dochody miasta zaplanowano w kwocie aż 581,2 mln zł. To blisko o 25 mln zł więcej, niż w budżecie na 2020 rok. Dochody bieżące wynoszą 397,3 mln zł, a majątkowe – 183,8 mln zł. W tych ostatnich zapisano 40,5 mln zł, jakie miasto planuje uzyskać ze sprzedaży 100 procent udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Z kolei 85 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł.

Wydatki miasta na 2021 rok z kolei zostały zaplanowane w wysokości 584 mln zł, z czego 187,2 mln zł to majątkowe. W budżecie jest zapisany deficyt wynoszący 2,8 mln zł. Prezydent Jakub Banaszek, podobnie jak w minionym roku, zgodnie z zapisami w budżecie, będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 30 mln zł.

Najważniejsze tegoroczne inwestycje to kontynuacja przebudowy krajowej „Dwunastki”, budowy Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej oraz rozbudowy pływalni przy SP nr 8. Ponadto miasto zamierza zakupić elektryczne autobusy dla CLA, wybudować ul. Hutniczą oraz kompleksy boisk przy SP nr 7, ZSEiT i ZWiPPP nr 1. Ruszy też z realizacją projektów wieloletnich, czyli budową systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z PSZOK oraz rewitalizacją pl. Łuczkowskiego i parku miejskiego. W planach ma też m.in. realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego.

Uchwaleniem budżetu chełmscy radni zajmą się w środę 20 stycznia. Po raz drugi z rzędu najważniejszy dla miasta dokument jest przyjmowany w styczniu, a nie jak w większości samorządów, w grudniu. Z tego też powodu później, niż mogłoby się wydawać, urzędnicy ogłaszają konkursy na miejskie dotacje. Wiele wskazuje na to, że budżet zostanie przyjęty zdecydowaną większością głosów. Mało prawdopodobne jest, by ktokolwiek z radnych zagłosował przeciwko. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here