Budżet powiatu – ambitny… wyborczy

Projekty budżetów samorządów już przygotowane i czasem nawet przegłosowane. Inwestycji w powiecie włodawskim wydaje się nieco więcej, ale – jak zapewnia starosta – nie ma to nic wspólnego z przyszłorocznymi wyborami, lecz wynika z kalendarza konkursów o środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Warto jednak pamiętać, że jest to projekt budżetu i radni mogą jeszcze wprowadzić poprawki.

Projekt budżetu powiatu włodawskiego na 2018 r. przewiduje dochód w wysokości 64 mln 25 tys. zł, zaś wydatki to 63 mln 905 tys. zł. Zamiast deficytu będzie zatem 120 tys. zł nadwyżki budżetowej, w całości przeznaczonej na spłatę kredytów.
Wśród planowanych przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym są m.in.:
– budowa i przebudowa drogi Sobibór – droga woj. 816 i rozbudowa drogi Nadrybie – Urszulin;
– scalenia gruntów wsi Kulczyn, Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gm. Wola Uhruska;
– e-geodezja – cyfrowy zasobów geodezyjny; modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim;
– zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
– poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie;
– program Erasmus+.
Łączne wydatki własne powiatu w przyszłym roku na powyższe projekty to 3 mln 235 tys. zł, a środku unijne to ponad 11,5 mln zł.
Poza tym planowane są drobniejsze inwestycje z własnych środków, często po połowie z innym samorządem, np. przebudowa drogi w Korolówce, dróg w Dębowcu, Zawadówce i Przymiarkach oraz budowa chodników w Korolówce-Osadzie i w Żukowie.
Ponadto powiat planuje m.in.” wspomóc policję kwotą 15,2 tys. zł (na zabezpieczenie sezonu letniego), straż graniczną kwota 1 tys. zł (na zakup paliwa) i OSP kwotą 5,5 tys. zł (na turniej wiedzy pożarniczej). Z ciekawostek: na Żelazny Triathlon – 33 tys. zł, na festiwal kolęd i szczodrywek – 12 tys. zł, na piłkę nożną – 7 tys. zł, na Festiwal Trzech Kultur – 100 tys. zł i na szkolenia radnych – 1200 zł. (gd)