Bug zabiera ziemię

Konieczność zabezpieczenia linii brzegowej rzeki Bug to w gminie Włodawa temat nienowy. Wartki nurt nieuregulowanej, granicznej rzeki wrzyna się co roku coraz głębiej w ląd, uszczuplając tereny Rzeczypospolitej i co za tym idzie grunty rolne gminy. O sprawie wie doskonale Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie informowany na bieżąco przez Urząd Gminy we Włodawie, który ponaglają z kolei radni w interpelacjach. I jak na razie, oprócz wymiany pism, nic z tego nie wynika. Pieniądze znalazły się jedynie na dokumentację projektową na zabezpieczenie erodowanego brzegu w Orchówku.

O potrzebie wykonania umocnień brzegowych na Bugu rozmawiano już na sesjach Rady Gminy Włodawa wielokrotnie. W obecnej kadencji RG temat podjął radny Artur Zalewski, który już po raz kolejny, tym razem podczas obrad 30 sierpnia, wskazał konieczność umocnienia brzegów. Wójt Tadeusz Sawicki obiecał zająć się sprawą, czyli wysłać po prostu kolejne pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Sądząc jednak z dyskusji na sesji, nikt w gminie pozytywnego załatwienia sprawy przez adresata raczej się nie spodziewa, mając zapewne w pamięci odpowiedzi wcześniejsze, jak np. tę: „Wykonywanie robót statutowych, w tym zabezpieczających brzegi rzek, uzależnione jest od posiadanych środków finansowych. Otrzymywane środki budżetowe są niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb i w pierwszej kolejności kierowane są głównie na utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów piętrzących (zbiorniki wodne, jazy) oraz koryt rzek obwałowanych. Na liczne wnioski i pisma interwencyjne domagające się zabezpieczenia erodowanych brzegów rzek z powodu braku funduszy RZGW zmuszony jest odpowiadać negatywnie. Rozmiar potrzeb w zakresie utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stale się powiększa, dlatego też RZGW podejmuje starania o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem rzek…”. (a)