Burmistrz Kościuk apeluje

– W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju, w tym szczególnym i wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, zwracam się z gorącym apelem do Państwa o zachowanie spokoju i zastosowanie wszelkich zalecanych środków ostrożności – apeluje burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

Blisko 3 tygodnie temu, decyzją rządu, wprowadzono szereg nakazów i zakazów, by chronić Polaków przed rozprzestrzeniającym się wirusem, przed tragicznymi skutkami, jakie niesie COVID-19. – Ograniczenia przede wszystkim dotyczą możliwości przemieszczania się. W związku z tym, Szanowni Państwo, proszę o pozostanie w domu, za wyjątkiem drogi do i z pracy oraz załatwiania niezbędnych spraw życiowych – czytamy w wystosowanej kilka dni temu przez burmistrza Roberta Kościuka odezwie do mieszkańców miasta.

– Przypominam, że wszystkie obecnie wprowadzone zasady obowiązują do 11 kwietnia włącznie, a granice naszego kraju natomiast pozostaną zamknięte do 13 kwietnia. Szanowni Państwo, proszę o stosowanie się do zaleceń służb medycznych, sanitarnych a także władz rządowych i samorządowych. Tylko wspólne, odpowiedzialne działanie może wpłynąć na opanowanie wzrostu zachorowań.

Burmistrz podkreśla, że w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wizyty w urzędzie miasta, prosi o wcześniejsze uzgodnienie telefonicznie lub e-mailowo jej terminu i rodzaju załatwianej sprawy. – Apeluję również do osób, które wróciły z zagranicy, aby pozostały w miejscach wyznaczonych na czas kwarantanny. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, jak i osób w naszym otoczeniu, tych najbliższych, ale również osób, z którymi spotykamy się na co dzień.

Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jednocześnie przejawem odpowiedzialności w tej trudnej sytuacji – mówi Kościuk. Burmistrz Krasnegostawu zauważa, że znajdujemy się tuż przed Wielkanocą. – Mam nadzieję, że będzie to spokojny czas. Życząc Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia i radości, bardzo proszę o pozostanie w domach i przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o tym, by wspierać się i pomagać sobie nawzajem – podsumowuje. (k)