Burmistrz na plus

Burmistrz Waldemar Jakson nie miał problemów z uzyskaniem absolutorium. Większość radnych opowiedziała się za pozytywnym skwitowaniem pracy włodarza Świdnika. Radni opozycyjni po raz kolejny przypominali o czekających na przebudowę obiektach sportowych.
W miniony czwartek miejscy radni oceniali wykonanie budżetu w minionym roku. – Gmina miejska Świdnik nie posiadała na koniec 2015 roku zobowiązań. Osiągnęła nadwyżkę w kwocie ponad 5 mln zł, która posłuży sfinansowaniu deficytu w latach następnych – mówił Andrzej Kaciuczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej.
Radny zwracał również uwagę na sięgającą niemal 100 proc. realizację dochodów i niewiele niższą –wydatków budżetowych. – Biorąc pod uwagę te argumenty komisja rewizyjna jednogłośnie postanowiła zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu za 2015 rok – dodawał radny Kaciuczyk.
Z wykonania planu dochodów i wydatków w minionym roku zadowolony był również burmistrz Waldemar Jakson.
– Budżet należy rozpatrywać w kategorii kilkuletniej – mamy wiele inwestycji podzielonych na lata. 2015 rok był początkiem, kiedy ta machina ruszała – mówił burmistrz Świdnika. – Start był dobry. Myślę, że w tym roku machina budżetowa będzie się coraz bardziej rozgrzewała i przez tę kadencję uda się nam zrealizować wszystkie zadania, które rada uchwalił.
Zdaniem radnego Radosława Brzózki swoje zasługi w wykonaniu budżetu miała również rządząca koalicja.

– Wielkim dobrem naszej pracy nad budżetem jest to, że nieodmiennie poruszamy się w atmosferze i w poczuciu rzetelności i odpowiedzialności, choć nie we wszystkich samorządach jest to standardem – mówił radny. – Wypada stwierdzić, że trzy nasze prawicowe środowiska: PiS, Solidarności i Wspólnoty Świdnickiej potrafiły dotrzymać tej rzetelności i to jeden z powodów dla których ze spokojem możemy dziś procedować.
Ogólnego zadowolenia nie podzielała za to opozycja. – Zgadzamy się, że budżet został formalnie i księgowo dobrze zrealizowany. Nie zgadzamy się natomiast z dystrybucją pieniędzy – mówił radny Wiesław Księski. – Wiele ważnych celów czeka na realizację, a my tymczasem uchwaliliśmy budowę nowego urzędu, choć czekają obiekty Avii. Dlatego my się wstrzymamy od głosu.
Wystąpienie przedstawiciela opozycji wywołało duży odzew po stronie koalicji.
– Nie rozmawiamy w tej chwili o tym, co trzeba jeszcze zrobić. Tym się zajmiemy przy projekcie nowego budżetu. Osobiście nie mam zastrzeżeń – mówił radny Aleksander Suski.
– Wykonanie budżetu nie było tylko formalnoprawnie oceniane. Jako rada mieliśmy wpływ na to, co działo się z planem wydatków przez cały rok. Cieszę się, że dochody zostały zrealizowane, bo kolejny rok zostajemy bez należności dłużnych, ale z nadwyżką, co pozwala nam w sposób racjonalny wydać te pieniądze w latach kolejnych – dodawał Andrzej Kaciuczyk.
– Państwo możecie mieć inną wizję wydatkowania środków, ale my jako koalicja dobrze dystrybuujemy pieniądze. Wiemy że są potrzeby, ale są również priorytety i sprawy ważniejsze do wykonania. To, co wybraliśmy w budżecie, było rozsądne – dodawał Jacek Królik, przewodniczący rady miasta.
Samo głosowanie nie było zaskoczeniem. Burmistrz Waldemar Jakson otrzymał absolutorium większością głosów. „Za” opowiedziało się 18 radnych z koalicji Rodzina i Prawo i jeden z Platformy Obywatelskiej. Od głosu wstrzymało się dwóch przedstawicieli komitetu Świdnik Wspólna Sprawa.
– Chciałbym podziękować radnym. Natomiast zwracając się do przedstawicieli opozycji chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że pozostali radni są bezkrytyczni – mówił Waldemar Jakson. – Często jest to opozycja wewnętrzna. Dyskusje nad budową urzędu trwają od dawna i dotąd inwestycja była przesuwana, bo były ważniejsze priorytety. Teraz przyszedł czas.
(kal)