Cel! Pal! (wirtualnie)

Nie ma tu prawdziwej broni, ani ostrej amunicji, a mimo to można nauczyć się strzelać i obsługiwać broń. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsławicach-Kolonii powstała pierwsza w powiecie chełmskim wirtualna strzelnica.

Jak informowaliśmy, gmina Wojsławice znalazła się w gronie 32 samorządów z całej Polski, którym Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dofinansowanie w ramach III edycji konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”. To program, który ma umożliwić prowadzenia szkoleń strzeleckich, szczególnie wśród młodzieży.

– Pozyskane dofinansowanie wyniosło 146 371 zł i stanowiło 80 proc. wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota została zabezpieczona w budżecie naszej gminy na 2022 rok. Całkowity koszt tego zadania wyniósł niespełna 183 tys. zł – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski.

Uroczyste otwarcie nowej strzelnicy odbyło się 31 stycznia. Uczestniczyli w nim m.in. posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, a także przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy z powiatu chełmskiego oraz lokalna społeczność.

Wirtualna strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na bazie systemów wojskowych. Sprzęt umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, działa w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni. Uczestnicy szkoleń mogą między innymi: doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywać zadania strzeleckie o różnym stopniu skomplikowania, rozpoznawać i identyfikować cele.

System ma służyć uczniom szkół z terenu powiatu chełmskiego, instytucjom publicznym i organizacjom proobronnym, ale nie tylko.

– Nasza strzelnica doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby zdobywania umiejętności posługiwania się bronią przez młodzież szkolną, ale także dorosłych. Będzie udostępniana także różnym grupom naszych mieszkańców, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obrony państwa, a także w razie potrzeby służbom mundurowym.

Funkcjonowanie strzelnicy będzie również doskonałym uzupełnieniem zajęć z przysposobienia obronnego, które realizowane będzie od nowego roku szkolnego oraz działalności Szkolnego Koła Strzeleckiego „ACUMEN”, które funkcjonuje u nas już od ośmiu lat. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, dzięki strzelnicy i obyciu z bronią oraz uczestnictwie w różnych zawodach strzeleckich, chętniej będą wstępować do szkół ponadpodstawowych o profilach mundurowych, a następnie do różnych formacji wojskowych, straży granicznej czy policji – mówi wójt Gołębiowski. (w)