Certyfikaty jakości dla włodawskiego szpitala

(2 czerwca) Włodawski szpital otrzymał po raz pierwszy certyfikaty: zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz środowiskowy wg normy ISO 14001:2004. Od 1 października wchodzi w życie reforma zdrowia i szpital we Włodawie znajduje się na I poziomie w sieci szpitali i w związku z tym przewiduje się jego ryczałtowe finansowanie.


Uroczystość wręczenia certyfikatów miała uroczysty charakter. Przybyło kilkadziesiąt osób, w tym władze samorządowe ze starostą Andrzejem Romańczukiem na czele. Krótki występ przygotowała włodawska szkoła muzyczna.
– Wdrożenie systemu zarządzania jakością w SPZOZ we Włodawie rozpoczęliśmy w maju 2016 r. – mówiła podczas uroczystości Teresa Szpilewicz, dyrektor szpitala. -Wymagało to przygotowania odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Unii Europejskiej, jak również wytycznymi międzynarodowych światowej organizacji zdrowia, wdrożenia procedur w życie, wyszkolenia pracowników. Udało się to dzięki zrozumieniu potrzeby poprawy jakości oraz wielkiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników zakładu, a w szczególności kadry zarządzającej szpitala.
Za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ze strony szpitala jest odpowiedzialna Elżbieta Korszla – pełnomocnik ds. zarzadzania jakością, a jednocześnie dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych.
Audyty certyfikacyjne we włodawskiej placówce będą odbywać się co roku. Aktualne są ważne do połowy września 2018 roku.
Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 i ISO 14001 szpital we Włodawie otrzymał po raz pierwszy. W ten sposób Jednostka Certyfikująca nagrodziła włodawski szpital i jego pracowników za wysoki poziom pracy, przestrzeganie wymagań określonych w normach, przepisach prawnych oraz standardach i procedurach.
We wdrażaniu procedur umożliwiających zdobycie certyfikatów doradzała szpitalowi firma Serwmed z Poznania. Audyt został przeprowadzony w kwietniu 2017 r. przez firmę Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku w zakresie oceny i zgodności z wymogami normy ISO 9001:2008 – zarządzania jakością i normy ISO 14001:2004 systemu zarządzania środowiskiem. Dzięki wdrożeniu księgi zintegrowanego systemu zarządzania, wdrożonym standardom jakościowym szpital zwiększy swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, ich rodzinami, personelem, płatnikiem, dostawcami i innymi kontrahentami.
Szpital wdraża kolejny system: zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001:2013. Czeka na proces akredytacji w drugim półroczu 2017 r. Dyrektor liczy, że przez te działania osiągnie główne cele: poprawę jakości leczenia, poprawę bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz wzrost satysfakcji pacjentów.
Jako priorytetowe kierunki rozwoju szpitala na najbliższe lata dyrektor wskazała m.in.: poprawę jakości usług i uzyskanie akredytacji, szkolenie i doskonalenie kadr, podnoszenie poziomu płac i zaopatrzenia pracowników w ubrania itp. oraz podnoszenie standardów wyposażenia w sprzęt i materiały, np. w system próżniowego pobierania krwi itp. (gd)

Komentarze