Chcą budować podstawówkę

Pierwszy krok w kierunku powstania nowej szkoły w Okszowie został wykonany. Radni zgodzili się na nabycie działki, która w planie przeznaczona zostanie pod budowę placówki wraz z halą sportową. Teraz pozostaje liczyć na dofinansowanie.

O planach wybudowania w przyszłości nowej podstawówki w Okszowie radni gminni dyskutowali na wspólnym posiedzeniu komisji budżetowej oraz oświaty, kultury i sportu. Obecnie uczniowie klas 1-3 tamtejszej SP uczęszczają do placówki położonej przy ul. Chełmskiej. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków. Nie jest w stanie pomieścić wszystkich dzieci i wymaga gruntownego remontu oraz przede wszystkim rozbudowy, podczas gdy wszelkie prace muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków, co w praktyce nie jest takie proste. Dlatego uczniowie starszych klas (4-8) korzystają (na zasadach użyczenia) z sal lekcyjnych pobliskiej szkoły rolniczej.

– Każdego roku dyrektor szkoły rolniczej ogranicza nam liczbę sal lekcyjnych, uzasadniając to potrzebami swojej szkoły – mówił na sesji Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.

Są problemy z organizacją zajęć i brakuje sali gimnastycznej. Jednocześnie przybywa mieszkańców tamtejszych rejonów gminy. Aktualnie w Okszowie uczy się prawie 300 dzieci, a 180 z tego obwodu chodzi do podstawówek w Chełmie, zaś około 30 – do placówek w ościennych gminach. Dlatego, mając na uwadze rozwój i przyszłość dzieci, samorząd chce wybudować w Okszowie od zera nową placówkę oświatową wraz z halą sportową. Nowoczesny obiekt, zdaniem włodarzy, z pewnością przyciągnie kolejnych uczniów. Podstawówka miałaby powstać (docelowo w ciągu kilku lat) przy ul. Szkolnej, nieopodal szkoły rolniczej. Gmina ma tam działkę o powierzchni 2,5 ha, w obrębie której znajduje się fragment 15 ar, którego nie jest właścicielem. Konieczne byłoby jego nabycie, na co radni wyrazili zgodę. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. Kolejny etap to podpisanie umowy kupna, a dalej – starania o dofinansowanie projektu, którego koszty znacznie przekraczają możliwości finansowe gminy Chełm.

– Co stanie się ze starym budynkiem szkoły? – dopytywali na sesji radni.

Kociuba podkreślił, że budowa nowej podstawówki to wciąż dalekosiężne plany i w najbliższym latach uczniowie najmłodszych klas wciąż będą uczęszczać do starej placówki. Gmina zamierza starać się o dotację na remont zabytku. W przyszłości, gdyby przy Szkolnej udało się wybudować nowoczesny obiekt, w budynku po starej szkole mógłby powstać przykładowo żłobek czy dom pobytu dla osób starszych. (pc)