Chce budować studnie i kapitał wyborczy

Mirosław Torbicz, kandydat na wójta gminy Wyryki, chce, by wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do czystej wody pitnej. W tym celu przygotował projekt uchwały dotyczący dofinansowania do budowy studni głębinowych. Przypomina też, że swojego czasu podobny pomysł miał inny kandydat na wójta, Bernard Błaszczuk, ale uchwała jego autorstwa została unieważniona przez RIO, a potem do tematu już nie wracano.

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Wyryki jest propozycją Klubu Radnych Rady Gminy Wyryki Wyryckie Perspektywy, w którego skład wchodzą: Beata Kociuba, Zbigniew Paluszkiewicz oraz Mirosław Torbicz. – To już kolejna uchwała przygotowana przeze mnie jako radnego rady gminy – zapewne już ostatnia w tym charakterze – mówi M. Torbicz. – Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy mają problemy z dostępem do czystej wody i nie mają możliwości podłączenia do wodociągu. To propozycja wsparcia głównie dla mieszkańców domów w Suchawie i Adampolu.

Inną sprawą od wielu miesięcy zgłaszaną również do mnie przez mieszkańców gminy, dotychczas skutecznie niezrealizowaną przez urząd gminy, jest konieczność wyeliminowania sytuacji, gdy woda z gminnego wodociągu okresowo z uwagi na silne zanieczyszczenie nie nadaje się do spożycia – tłumaczy radny. Projekt uchwały ma też swój podtekst polityczno – wyborczy. Mirosław Torbicz będzie bowiem ubiegał się o urząd wójta gminy Wyryki w jesiennych wyborach samorządowych. Jego prawdopodobni rywale, czyli piastujący swój urząd już od 12 lat Andrzej Ćwirta oraz Bernard Błaszczuk to mieszkańcy Adampola.

Ten ostatni kilka lat temu przygotował nawet podobną uchwałę, która została przyjęta przez radnych, jednak Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło nieważność uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa. Tym razem, jak zapewnia M. Torbicz, nic podobnego nie powinno się wydarzyć, ponieważ uchwała w proponowanym przez niego kształcie ma pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli radni poprą propozycję Torbicza, to już w przyszłym roku mieszkańcy, mający problemy z dostępem do czystej wody i niemający możliwości podłączenia do wodociągu, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do budowy studni głębinowych. – Uważam, że w XXI wieku nie może być sytuacji, gdy mieszkańcy nie mają przez miesiące czy lata zapewnionego dostępu do czystej wody do picia. Takie sytuacje należy jak najszybciej rozwiązywać i proponowana uchwała to krok we właściwym kierunku – argumentuje Torbicz. (pb)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here