Chełmian będzie o połowę mniej

Czarny scenariusz dla Chełma zakłada najnowsza prognoza ludności Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie chełmian jest 57 tysięcy, a w 2060 roku ma ich być tylko 32 tysiące. Prognozuje się też, że w 2060 r. na świat przyjdzie 151 chełmian, a umrze 693.

Publikacja „Prognoza ludności na lata 2023-2060” Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia analizy przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych: płodności, umieralności i migracji na pobyt stały, a także wyniki prognozy ludności do 2060 r. Wyniki te są bardzo pesymistyczne, bo wskazują na zmniejszenie liczby ludności we wszystkich województwach kraju. Następować ma spadek liczby urodzeń, wzrost liczby zgonów, pogarszać ma się lub też utrzymywać na niskim poziomie współczynnik dzietności.

Na podstawie przyjętych wariantów obliczono prognozy także na poziomie powiatów. W 2022 r. powiat chełmski zamieszkiwało 74 358 mieszkańców, w tym 36 937 mężczyzn i 37 421 kobiet. Ciekawostka – najliczniejszą grupę mieszkańców powiatu chełmskiego stanowili w ubiegłym roku 40-latkowie. Było ich 1230. Najwięcej – ponad 6 tys. osób – było w przedziale wiekowym 40-44 lat. Ale liczba ludności powiatu chełmskiego każdego roku będzie spadać i prognozuje się, że w 2060 r. może ich być 54 650. Według prognoz w 2024 r. w powiecie będzie 447 urodzeń i 845 zgonów. Z kolei w 2060 r. urodzeń ma być tylko 292, a zgonów aż 977.

Jeszcze gorzej wyglądają prognozy dla Chełma, mówiące, że w 2060 r. liczba mieszkańców może zmniejszyć się prawie o połowę. Według opracowania urzędu statystycznego w 2022 r. w mieście mieszkało 57 933 osób, w tym 26 946 mężczyzn i 30 987 kobiet. Prognozuje się, że w 2040 r. chełmian będzie 45 094, a w 2060 r. tylko 32 490. W Chełmie najwięcej mamy obecnie osób w wieku 40-lat – 1016, ale tylko nieznacznie mniej jest ich „rodziców” tj. chełmian w wieku 66 lat.

Najliczniejszą grupę stanowią chełmianie w przedziale wiekowym 65-69 lat – 4866, ale zaraz za nimi jest grupa chełmian w wieku 40-44 lata, których jest łącznie 4810. W 2023 r. w Chełmie odnotowano 305 urodzeń i 730 zgonów. Prognozy są takie, że z każdym rokiem liczba tych pierwszych będzie malała, a drugich – rosła. I tak w 2060 r. według prognozy w Chełmie ma przyjść na świat 151 osób, a umrzeć aż 693. Absolutnie zatrważająca statystyka. (mo)

News will be here