Chełmianie we władzach WOPR

Chełmscy ratownicy weszli do Zarządu Wojewódzkiego WOPR. Zjazd sprawozdawczo- wyborczy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa lubelskiego odbył się w Lublinie.

Podczas spotkania podsumowano 5-letnią kadencję i dokonano zmian w statucie organizacji. Jednym z najistotniejszych punktów zjazdu był wybór nowych władz. W zarządzie wojewódzkim WOPR znaleźli się także chełmscy ratownicy. Wiceprezesem został Andrzej Klaudel, prezes WOPR w Chełmie. W zarządzie zasiadł też Artur Klaudel. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej WOPR wybrano Mariusza Buczko, a Rafał Goszczyński wszedł w skład Wojewódzkiego Sądu Dyscyplinarnego. Kadencja nowo wybranych władz trwać będzie 5 lat. (opr. mo)