Chełmska Barbórka

Pracownicy odkrywkowej kopalni kredy tradycyjnie obchodzili Barbórkę. Organizatorem uroczystości w Chełmskim Domu Kultury była spółka „Cemex”. W obchodach uczestniczyli m.in.: Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski oraz Tadeusz Radzięciak – członek zarządu „Cemex” Polska. Spotkanie rozpoczęto od występu Orkiestry Dętej Cementowni Chełm. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odegraniu hymnu państwowego i powitaniu gości były wystąpienia okolicznościowe. Ważnym punktem spotkania było wręczenie pracownikom odznaczeń za zasługi i wieloletnią pracę. (opr. mo)