Chełmskie pomysły grają dalej

Cztery chełmskie koncepcje projektów zachowały szanse na dofinansowanie w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina. Wszystkie po ocenie wstępnej zostały zakwalifikowane do dalszego etapu. Chodzi o organizację wydarzeń kulturalnych i modernizację sali widowiskowej ChDK, budowę ścieżki rowerowej na ul. Lubelskiej, zagospodarowanie parku miejskiego i prace związane z sieciami kanalizacyjnymi. Teraz urzędnicy muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i przygotować dobre projekty.

Z 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków programu Polska – Białoruś – Ukraina dotyczącego Celu Tematycznego Dziedzictwo odrzucono aż 190. Do dalszego etapu zakwalifikowały się 162 wnioski, a w tym wszystkie cztery z Chełma. Choć ten etap nie przesądza jeszcze o wynikach naboru, już teraz miejscy urzędnicy mogą odbierać go jako swego rodzaju mały sukces.
– Wszystkie nasze koncepcje projektów oraz koncepcja przygotowana przez MPGK zostały ocenione pozytywnie, co na tym etapie konkursu bardzo nas cieszy – podkreśla Marcin Grel zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą chełmskiego urzędu miasta. – Patrząc przez pryzmat bardzo dużej liczby odrzuconych już wniosków daje to satysfakcję i dalszą nadzieję na uzyskanie dofinansowania. Mamy przy tym świadomość, że jest to dopiero pierwszy etap, a końcowa ocena jeszcze daleko przed nami.
Pozytywnie ocenione chełmskie pomysły dotyczą różnej tematyki. Są wśród nich zadania dotyczące prac budowlano-modernizacyjnych sieci kanalizacyjnych, budowy nowych ścieżek rowerowych, organizacji wydarzeń kulturalnych i doposażenia Chełmskiego Domu Kultury oraz prac modernizacyjnych w parku miejskim przy ul. Lubelskiej. Każdy z tych projektów został przygotowany w oparciu o współpracę z partnerami z zagranicy.
– W praktyce oznacza to, że nasze projekty są podzielone na zadania realizowane po naszej stronie, jak i analogiczne lub podobne zadania, jakie chcą wykonać miasta z Ukrainy i Białorusi. Wnioski przygotowywaliśmy wspólnie z ukraińskimi Kowlem, Łuckiem i Lwowem oraz białoruskim Brześciem – zaznacza Grel.
Teraz urzędnicy z Polski i z zagranicy zajmą się opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania ostatecznych wniosków o dofinansowanie. Mają na to czas do końca czerwca br.
W ramach tzw. Celu Tematycznego Dziedzictwo Programu Polska – Białoruś – Ukraina do podziału ma być około 27 mln euro, zaś łączna wartość wniosków, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu wynosi wielokrotnie więcej, bo aż 247 mln euro. Statystycznie oznacza to, że dofinansowanie może otrzymać tylko około 10 proc. projektów. Rozstrzygnięcia naboru powinny być znane jesienią br. (ptr)