Chociaż centrum bardziej zielone

Ulicę Chopina upiększy 17 lip i blisko półtora tysiąca krzewów irgi oraz róż okrywowych

Po pojawieniu się w miejsce betonowej kostki trawnika wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście teraz podobną, zieloną metamorfozę przeszła ul. Chopina. Wypiękniała także ul. Curie-Skłodowskiej i Zaułek Hartwigów, a w kolejce czekają już kolejne lokalizacje.

– Wdrożone zmiany na ul. Chopina to kolejne działanie w centrum Lublina, które ma na celu poprawę estetyki tej części miasta i stworzenie większej przestrzeni dla pieszych i zieleni miejskiej. Było to możliwe dzięki przeniesieniu miejsc postojowych na jezdnię. Z kolei na ul. Marii Curie-Skłodowskiej zwiększyliśmy nie tylko powierzchnię biologicznie czynną, ale też wyeliminowaliśmy z terenów zielonych nielegalnie parkujące tam samochody, o co wnioskowali mieszkańcy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Prace na ul. Chopina rozpoczęto od nowego oznakowania poziomego i pionowego, a następnie wykonano tam prace brukarskie powiększono już istniejące misy z zielenią w ciągach pieszych i wykonano nowe nasadzenia. Następnym etapem były prace ogrodnicze. Po koniecznej wymianie podłoża, posadzono tam nowe drzewa – 17 lip, a nasadzenia uzupełnia blisko 1090 krzewów irgi oraz około 350 róż okrywowych. Już wiosną podobne prace mają wystartować na sąsiedniej ul. Sądowej.

Ulica Marii Curie-Skłodowskiej to kolejna droga w centrum, która właśnie zyskała nowy wygląd. W miejsce nielegalnie rozjeżdżonych trawników pojawiło się tu 818 sadzonek irgi błyszczącej. Rośliny dodatkowo zabezpieczono przed dzikim parkowaniem drewnianymi palikami. Prace ogrodnicze, oprócz sadzenia krzewów, obejmowały wymianę ziemi, ułożenie maty oraz wyściółkowanie rabat korą.

W ramach zazieleniania obszaru Starego Miasta, zielona przemiana objęła Zaułek Hartwigów. Trafiły tam nasadzenia 291 trzmielin Fortune”a, 120 tiarelli Wherry”ego oraz 175 bluszczu pospolitego „Białystok”. Dodatkowo, do końca listopada betonowa donica na skrzyżowaniu ulic Świętoduskiej, Wodopojnej i Staszica zostanie obsadzona 50 sadzonkami trzmieliny. Na wiosnę kolejne donice z betonu architektonicznego, trafią w różne miejsca Starego Miasta, m.in. na ul. Kowalską i Olejną. Będzie to łącznie 8 donic obsadzonych trzmieliną oraz winobluszczem trójklapowym „Veitchii”.

Także wiosną ruszy realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego D-25 Zielone Śródmieście. Zadanie ma na celu poprawę warunków życia drzew już rosnących w pasie drogowym ul. Lubartowskiej i będzie polegało na poszerzeniu ich mis poprzez tzw. rozbrukowanie części nawierzchni chodników. Pojawią się też nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zgodnie z planem po obu stronach ul. Lubartowskiej, na odcinku od ul. Ciasnej do ul. Unickiej, pojawi się 28 nowych jesionów pensylwańskich oraz powstaną rabaty z róż okrywowych „Short track”, o łącznej powierzchni ponad 890 m2.

Marek Kościuk