Chorych poznacie po workach

Czerwonych worków na odpady komunalne powinni używać mieszkańcy zarażeni koronawirusem. Śmieci nie można ot tak wystawić przed posesję – trzeba się porozumieć z właściwym urzędem gminy.

„Osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych, w normalnych warunkach – komunalnych, które to są odpadami medycznymi z grupy 18 w katalogu odpadów i podlegają specjalistycznej procedurze odbioru i unieszkodliwiania. Odpady takie należy gromadzić w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich mieszać ani udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Po zakończonym okresie izolacji medycznej należy zgłosić fakt posiadania takich odpadów do biura MZC bądź Urzędu Gminy i udostępnić je do odbioru wyznaczonej specjalistycznej jednostce. Powyższej procedurze nie podlegają mieszkańcy odbywający jedynie kwarantannę. Zgodnie ze Stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako odpady komunalne.”

To komunikat Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, który jest już przygotowany na czasy epidemii. Choć w powiecie nie zanotowano jeszcze żadnego przypadku zachorowania, to związek już ma stosowne procedury. Miejmy nadzieję, że nie trzeba ich będzie wprowadzać w życie. (bm)