ChSM ma nową radę

Osiedle Słoneczne i Sikorskiego

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma nową radę nadzorczą, wybraną przez jej członków podczas trwającego cztery dni Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółdzielni jednogłośnie dostał absolutorium za 2019 roku. Nie obyło się bez jednak zgrzytów. Podczas czwartej części złe emocje udzieliły się jednemu z mieszkańców osiedla Słoneczne, który nie szczędził ostrych słów zwłaszcza pod adresem Macieja Cieślaka. Wystąpienie sfrustrowanego mieszkańca zostało jednak bardzo źle odebrane przez pozostałych uczestników Walnego.


Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła szereg zmian, które uwzględniono w statucie Spółdzielni. – Polegają one na wprowadzeniu zasady powstania członkostwa z mocy prawa, ściśle związanego z posiadaniem prawa do lokalu – wyjaśnia Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Ale także na wprowadzeniu regulacji, iż członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli razem ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu. Z kolei osobom, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków, ale jest to dobrowolne.

Zasoby ChSM to 195 budynków i aż 8 683 lokale mieszkalne oraz jeden dom przy ul. Pięknej. W czterodniowym Walnym Zgromadzeniu, jak co roku zresztą, udział wzięła garstka członków. W sumie 263 osoby. W pierwszej części, na której spotkali się mieszkańcy osiedli Śródmieście i Kolejowej – 50 członków. W drugiej debatowali członkowie Spółdzielni z XXX-lecia i udział w zebraniu wzięło 64 mieszkańców. W trzeciej części spotkali się mieszkańcy osiedla Kościuszki, łącznie 81 osób, zaś w czwartej – osiedli Słoneczne i Sikorskiego. W tej ostatniej uczestniczyło 68 członków ChSM. Podczas Walnego pod głosowanie poddano piętnaście uchwał.

Wszystkie uchwały dotyczące sprawozdawczości oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu: prezes Ewie Jaszczuk, wiceprezesom Maciejowi Cieślakowi i Natalii Gołub, a także podziału nadwyżki bilansowej w wysokości 154 537 zł netto z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funduszem remontowym, podjęto jednogłośnie. Walne, na wniosek mieszkańców, rozważyło też możliwość rozbudowy parkingu na nieruchomości przy ul. Wolności 6, w miejscu istniejącego boiska sportowego. Przeciwko temu wnioskowi byli mieszkańcy z Połanieckiej 3. Ostatecznie członkowie ChSM przy 96 głosach przeciw i 52 głosach na tak wniosek odrzucili.

W dyskusji najczęściej poruszano tematy związane z pracami remontowymi na osiedlach, docieplaniem budynków, infrastrukturą drogową, zagospodarowaniem terenów zielonych, wymianą okien, remontem dróg osiedlowych, zaliczkami na zimną i ciepłą wodą, czy też funkcjonowaniem rady nadzorczej. Mieszkańcy złożyli też kilka wniosków.

Chodzi o rozważenie montażu na dachach budynków ChSM paneli fotowoltaicznych, by zmniejszyć koszty prądu i ciepła. Padł też wniosek, by zarząd spółdzielni pochylił się nad remontem drogi przy blokach na al. Żołnierzy I AWP 25-29 po zakończeniu inwestycji unijnej, związanej z dociepleniem budynków. Kolejny dotyczył montażu oświetlenia LED z czujnikami ruchu przed klatkami schodowymi.

– Jak najbardziej jest to projekt do realizacji, ale wewnątrz klatek schodowych takie rozwiązania są stosowane tylko w wieżowcach. Aby to zrobić w mniejszych budynkach, trzeba wymienić całą instalację elektryczną, a to wiązałoby się z dużymi kosztami – wyjaśniał wiceprezes ds. technicznych, Maciej Cieślak. Żadnych wniosków nie zgłosili natomiast mieszkańcy osiedli Kościuszki, Słoneczne i Sikorskiego.

W trakcie pierwszej części obrad pod głosowanie poddano wniosek o licytację zadłużonego lokalu przy ul. Wołyńskiej. Właściciel zalega spółdzielni ok. 16 tys. zł. Obecny na sali pełnomocnik dłużnika zaapelował o wstrzymanie sprzedaży, zapewniając, że jego mocodawca spłaci dług. Mimo to, obecni podczas głosowania opowiedzieli się za sprzedażą mieszkania.

Jednocześnie prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ewa Jaszczuk, zapewniła, że jeśli rzeczywiście dłużnik zacznie spłacać dług, to licytacja zostanie wstrzymana.Jedna z mieszkanek osiedla Kolejowa zwróciła uwagę na problem wózków dziecięcych zostawianych na klatkach schodowych. – Korytarze i tak są wąskie, a ludzie zostawiają wózki i nie ma jak przejść. Mamy przecież wózkownię, tylko co z tego, skoro nikt z niej nie korzysta – żaliła się kobieta.

Prezes Jaszczuk przypomniała zebranym, że zastawianie czymkolwiek klatek schodowych i ciągów piwnicznych jest zabronione. – Należy korzystać z wózkowni, przekażę, aby rozwiesić informację zakazującą zastawiania klatek schodowych – zapewniła.

W trakcie debaty na drugiej części Walnego spółdzielcy wypomnieli zarządowi, że w ubiegłym roku władze ChSM obiecywały docieplenie bloków przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13, 15 i 17, a do dzisiaj tego nie zrobiono. – Odnowiono tylko część bloków, ale przy tych najstarszych nadal nic się nie dzieje – mówił jeden z mieszkańców.

Ewa Jaszczuk zapewniła, że prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. – Przyznaję, że najpierw ociepliliśmy większe budynki jak np. blok przy Powstańców Warszawy 5. Ale chcę uspokoić mieszkańców i zagwarantować, że punktowce również wyremontujemy. Na tę inwestycje dostaliśmy dofinansowanie i jeślibyśmy nie zdążyli wykonać prac w terminie, te pieniądze by przepadły – E. Jaszczuk.

Podczas ostatniej części Walnego doszło do zgrzytu. Pan Edward, mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Wirskiego, nie szczędził ostrych słów pod adresem wiceprezesa Macieja Cieślaka, członków rady nadzorczej. Emocjonalne wystąpienie sfrustrowanego mieszkańca przez pozostałych członków Walnego zostało przyjęte z niesmakiem, czego najlepszym dowodem jest wynik głosowania nad udzieleniem wiceprezesowi absolutorium.

Najważniejszym punktem obrad były jednak wybory do rady nadzorczej ChSM. O jedenaście miejsc w radzie, na kolejną trzyletnią kadencję, ubiegało się 25 kandydatów. Spółdzielnia na razie podała wyniki nieoficjalne. Największe poparcie uzyskała obecna przewodnicząca rady nadzorczej, Mirosława Chrząstek, na którą głosowało 170 członków. Oprócz w niej w radzie najprawdopodobniej zasiądą: Magdalena Derkacz-Kowalewska – 153 głosy, Monika Posturzyńska – 144, Adam Wolski – 141, Janina Auguścik – 137, Zofia Borowik – 137, Łukasz Czwaliński – 136, Sebastian Bielecki – 135, Alina Grel – 122, Krzysztof Matera – 121, Ryszard Piotrowski – 105. Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Marek Adamczyk – 91, Elżbieta Wolińska – 78, Andrzej Suski – 76, Czesław Ożóg – 76, Dariusz Błaziak – 61, Rafał Kornas – 59, Edyta Korniszuk – 49, Marek Gacki – 48, Bożena Szaran – 44, Janina Kudła – 37, Zbigniew Szczepanek – 34, Zofia Liszun – 33, Monika Szlagowska – 30, Wiesław Wróblewski – 28.

Przewodniczącego rada nadzorcza wyłoni na pierwszym swoim posiedzeniu, ale wszystko wskazuje na to, że stanowisko zachowa Mirosława Chrząstek, radca prawny. Ponieważ podczas Walnego nie brakowało pytań związanych z wynagradzaniem członków rady, przypominamy, że przewodniczący dostaje 50 procent minimalnej płacy za pracę, czyli 1 125 zł, zaś pozostali członkowie po 40 proc. – 900 zł. (sr, ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here