ChSM zaprasza na walne

W dwóch terminach – 6-7 czerwca odbędzie się tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków CHSM. Dla mieszkańców to czas podejmowania najważniejszych dla spółdzielni decyzji i podsumowania pracy zarządu w ostatnim roku, który CHSM zamknęła nadwyżką w wysokości 1 452 282,94 złotych!

W środę, 6 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1 spotkają się mieszkańcy osiedli: Słowackiego, Kolejowa i Śródmieście, a następnego dnia, w czwartek 7 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10 będą obradować mieszkańcy osiedli: XXX-lecia, im. T. Kościuszki, Słonecznego i im. Wł. Sikorskiego. – Dokładne terminy i inne informacje niezbędne do wzięcia udziału w walnym zostały umieszczone na klatkach schodowych oraz w internecie – podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie CHSM to czas najważniejszych spółdzielczych decyzji i podsumowań. Miniony rok był dla spółdzielni naprawdę udany. Sukcesem zakończyły się starania zarządu związane z aplikowaniem o pozyskanie środków unijnych. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach ChSM na terenie osiedli XXX-lecia i Słoneczne” o całkowitej wartości 18 637 163,11 zł; zrealizowano plan rzeczowo – finansowy remontów na kwotę 6 731 596,60 zł, pozyskano środki z tzw. Białych certyfikatów w wysokości 1 511 789,65 zł. Na Walnym spółdzielcy nie tylko decydować będą o przyjęciu sprawozdania zarządu i rady nadzorczej za 2017 rok i o podziale nadwyżki, ale również debatować będą nad zmianami w statucie spółdzielni i dostosowaniu go do wymogów ustawy z 20 lipca 2017 roku.

– Przypominamy naszym mieszkańcom o zabraniu na zebrania dokumentów. Warunkiem wpisania na listę obecności oraz wydania karty do głosowania jest okazanie dowodu tożsamości – zaznacza Ewa Jaszczuk. – Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców!