Ciekawostki lokalne (74) – Lipówka

Bałaie czyli Lipówka
Miejscowość wymieniona na mapie szczegółowej województwa lubelskiego (Karola Pertheesa) z 1786 r., wówczas należała do Litwy (…) Datowana na 1787 r. wówczas Bałaie. W 1977 r. Lipówka (…) W 1827 r. miejscowość wchodziła w skład gminy Krzywowierzba
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Z rąk do rąk

„Karol Smoczyński prawem własności nabył takowe dobra na mocy kontraktu kupna i sprzedaży dnia 14/26 czerwca 1856 r. zawartego od Michała Szlubowskiego, poprzedniego dziedzica. W 1859 r. dobra kupił Antoni Omyliński, płacąc poprzedniemu właścicielowi 16.875 rubli srebrnych. W 1861 r. właścicielem był Józef Będkowski. W rok później jako właściciele wymienieni są małżonkowie Piotr i Józefa z Ubergiękiewiczów Wawrowscy.
W 1869 r. w księdze wieczystej jako właściciele wpisani zostali Mikołaj i Rozalia z Szängerskich Budziłowiczowie 4758. W 1870 r., oprócz Budziłowiczów, współwłaścicielem dóbr był Florian Chełstowski. W trzy lata później hipoteka mówi o następujących właścicielach: Mikołaj Budziłowicz, Leokadia, Fortunat, Tekla, Ludwik, Klotylda, rodzeństwo Budziłowicz oraz Florian Chełstowski”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

3 narody w 27 domostwach

„Według spisu z 30 września 1921 r. Lipówka kolonia należała do gminy Krzywowierzba. Posiadała 27 domów. Wieś liczyła 113 osób, w tym 49 mężczyzn oraz 64 kobiety, w tym 51 rzymskokatolików, 59 prawosławnych i 3 wyznania mojżeszowego. 45 osób deklarowało narodowość polską, 65 rusińską i 3 żydowską. W Lipówce wsi było 16 domów. Miejscowość liczyła 75 osób, w tym 35 mężczyzn i 40 kobiet, w tym 75 prawosławnych. 75 osób deklarowało narodowość Rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Wojenne straty
„Dziennik wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych gminy Krzywowierzba, sporządzony we wrześniu 1945 r. podaje, że ze wsi Lipówka szkody zgłosiło 18 rodzin. Największą – Prokop Drozd, który stratę oszacował na 8.223 zł”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010