Ciepła sieć oplata Lublin

Blisko 31 mln zł wydało w ubiegłym roku na inwestycje Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Zmodernizowano i wybudowano za to prawie 8 km sieci ciepłowniczych, podłączono do niej 46 nowych budynków, a dla kolejnych 72 obiektów wydano dokumenty określające warunki przyłączenia. Przy tym straty ciepła w ubiegłym roku były najniższe w historii lubelskiego systemu ciepłowniczego.

– Rozwój Lublina wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło, co wymaga skoordynowanego rozwoju infrastruktury ciepłowniczej w wieloletniej perspektywie. Inwestycje podejmowane przez LPEC S.A. z jednej strony gwarantują bezpieczeństwo dostaw czystego ciepła dla mieszkańców Lublina, z drugiej przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście i oszczędności surowców energetycznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Obecnie LPEC S.A. modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej Lublina. Jest to możliwe dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W minionym roku zrewitalizowano lub przebudowano sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 4,1 km oraz wybudowano 3,5 km nowych odcinków. Do nowej sieci przyłączono 72 nowe obiekty – największymi były bloki na Felinie, przy ul. Skalskiego, Koralowej, Kwarcowej, hotel przy ul. Dolnej 3 Maja, obiekty Szpitala SPSK 1 przy ul. Staszica, budynek Pedagogiki UMCS przy ul. Głębokiej, czy budynek Centrum Pogotowia Ratunkowego przy ul. Wojciechowskiej. Kilkanaście dużych obiektów zasilanych i ogrzewanych dotąd z własnych źródeł ciepła przyłączyło się do sieci – m.in. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, MOPR, Komenda Miejska Straży Pożarnej przy ul. Zemborzyckiej, kamienice przy ul. Kowalskiej, Konopnickiej oraz Niecałej.

– W naszej strategii rozwoju wyznaczyliśmy dwa zasadnicze priorytety inwestycyjne. Są to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dostaw i ograniczanie strat ciepła, po drugie rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej naszego miasta. Działania te mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawę jakości powietrza w Lublinie – wyjaśnia Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A. – Budynki zasilane ciepłem systemowym z sieci LPEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, bezpośredniej przyczyny smogu w mieście – podkreśla.

Ubiegły rok był również dla LPEC niezwykle udany pod względem zmniejszenie liczby awarii i ubytków gorącej wody w całym systemie ciepłowniczym. – Straty ciepła w minionym roku wyniosły 10,28% i były najniższe w całej historii lubelskiego systemu ciepłowniczego jak również jedne z najniższych w porównaniu do innych systemów ciepłowniczych w kraju. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba awarii na sieci ciepłowniczej zmniejszyła się o 32%, a poziom ubytków spadł o 34% –wylicza Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC S.A. .

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 470 km sieci ciepłowniczych i 2200 węzłów cieplnych. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych. Opr. ZM

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here