Cieplej, taniej, ładniej

Będzie nie tylko cieplej i oszczędniej, ale przede wszystkim ładniej. Obie podstawówki z gminy Wyryki przechodzą obecnie gruntowny facelifting. W dalszej kolejności na termomodernizację czeka leciwy budynek Urzędu Gminy.

Tak szeroko zakrojonych prac w gminie Wyryki nie widziano chyba od czasu rozbudowy tamtejszej szkoły o część biblioteczną. Obecnie trwają prace przy dociepleniu elewacji szkół podstawowych w Wyrykach i Kaplonosach. W zapomnienie poszły już drewniane podłogi na parterach budynków, docieplono też stropy. – Podstawowym celem realizowanych prac jest ograniczenie zużycia oraz kosztów energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej – mówi Mirosław Torbicz, wójt Wyryk.

– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej obejmuje budynki Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Kaplonosach i Szkoły Podstawowej w Wyrykach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,8 mln zł, z czego wartość dofinansowania to ponad 1,5 miliona. Wykonawcą prac jest firma Virtus z Lublina – dodaje wójt. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here