Ciepło tańsze, woda i ścieki – bez zmian

Od 1 stycznia 2017 r. mieszkańcy Włodawy zapłacą mniej za ogrzewanie. Decyzję w tej sprawie podjął burmistrz Włodawy wspólnie z Zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

 

Obniżka cen dotyczy odbiorców zarówno w grupie A – pobierających ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej, jak i w grupie B – do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, a które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. W pierwszym przypadku ceny spadną o 2,58%, w drugim o 3,09%. Obniżenie taryfy było możliwe dzięki m.in. podłączeniu nowych odbiorców ciepła.
Druga dobra wiadomość dotyczy cen na dostawę wody i odbiór ścieków, które w 2017 r. nie ulegną zmianie. Utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie możliwe było dzięki powiększeniu zakresu świadczonych usług. Spółka przyjęła od gminy Włodawa do eksploatacji sieć wodociągową i kanalizacyjną w Orchówku i prowadzi rozliczenia dla 358 odbiorców spoza miasta Włodawy.
– Informacja o niepodwyższaniu cen przez naszą spółkę na usługi komunalne dla mieszkańców Włodawy i okolic, a nawet obniżeniu taryfy na ciepło, z pewnością ucieszy mieszkańców. Najlepszym sposobem na zdobycie i zatrzymanie klientów jest nieustanne myślenie o tym, jak zaoferować im więcej za mniej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. (pk)