CLA straszą zwolnieniami

Zatrudnieni w Chełmskich Liniach Autobusowych kierowcy muszą mieć się na baczności. Zwłaszcza ci, którzy nadmiernie korzystają ze zwolnień lekarskich, przez co dezorganizują pracę w firmie. Zarząd spółki, jak się okazuje, ma prawo z takimi osobami rozwiązać umowę o pracę.

Niepokój w Chełmskich Liniach Autobusowych. Wśród pracowników bardzo szybko rozeszła się informacja o planowanych ewentualnych zwolnieniach w spółce. Chodzi głównie o kierowców, którzy dość często korzystają ze zwolnień lekarskich. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zarząd spółki zamierza rozwiązać z nimi umowy, bo idąc na chorobowe dezorganizują pracę w firmie.

Biuro Prasowe Prezydenta Chełma zaznacza, że pracodawcy przysługuje prawo rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który według oceny przełożonego dezorganizuje pracę firmy oraz zespołu, w tym przypadku kierowców nadmiernie korzystających ze zwolnień lekarskich.

– Kierowcy wykonują swoje obowiązki w systemie „grafikowym” przez siedem dni w tygodniu. Dlatego, mając na uwadze zaistniałą sytuację, możliwe jest podjęcie przez pracodawcę odpowiednich kroków umożliwiających zapewnienie ciągłości pracy spółki. Na ten moment stosunek pracy – ze wskazanego powodu – nie został jednak rozwiązany z żadnym z pracowników – wyjaśnia Damian Zieliński z Biura Prasowego.

Urzędnicy podkreślają, że zatrudnienie kierowców w CLA na koniec sierpnia br. jest optymalne w odniesieniu do obecnie realizowanej wielkości przewozów. – Zmiany w tej grupie zawodowej, co do poszczególnych osób, mogą nastąpić z powodów opisanych powyżej – dodaje D. Zieliński. (s)